Turvallisuushavaintojen rooli turvallisuuden johtamisessa

Hanketiedot

Hankenumero
230312

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Noora Nenonen
noora.nenonen@tuni.fi

Toteutusaika
1.2.2024 - 31.5.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
221 111 euroa

Tiivistelmä

Turvallisuushavaintojen keräämiseen ja hyödyntämiseen työpaikoilla liittyy ongelmia, yleisiä ohjeita ei ole ja hyötyjä on kyseenalaistettu. Tutkimuksessa tuotetaan keskeisiä vaiheita, ongelmia ja hyötyjä huomioiva malli havaintojen käyttöönottamiseen ja toteutukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös positiivisia havaintoja. Aineistona ovat haastattelut, työpajat, kysely, havainnointi, dokumentit ja kirjallisuus. Malli auttaa siirtymään turvallisuuden johtamisessa ennakoivampaan toimintaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Noora Nenonen