Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedonlouhinnalla – uutta ymmärrystä turvallisuutta vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä

The 11th international conference of WorkingOnSafety.net – Focus on Humans in a Technological World, Working on Safety network, 25.-28.9.2022 Algarve, Portugal.

Hanketiedot

Hankenumero
220217

Hakija
Maria Tiikkaja

Toteuttaja
Maria Tiikkaja

Lisätietoja
Maria Tiikkaja
maria.tiikkaja@ttl.fi

Toteutusaika
25.9.2022 - 29.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 628 euroa

Tulokset valmistuneet
13.10.2022

Tiivistelmä

Esiteltävässä AI Safety tutkimuksessa pyritään tunnistamaan työpaikkojen työturvallisuustilanteen kehittymistä ennakoivia heikkoja signaaleja tiedonlouhinnan ja modernin koneoppimisen keinoin. Tutkimus tuo uutta ymmärrystä turvallisuutta vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä ja siinä luodaan malleja, jotka auttavat ymmärtämään ja ennakoimaan turvallisuuden kehittymistä. Tavoitteena on kohdentaa työpaikkojen turvallisuustiedon keruuta ja analysointia tehokkaammin oleellisiin kysymyksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja

Tiedote

Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedonlouhinnalla inhimillisten tekijöiden viitekehyksessä

13.10.2022

Tiivistelmä

Esiteltävässä AI Safety tutkimuksessa pyritään tunnistamaan työpaikkojen työturvallisuustilanteen kehittymistä ennakoivia heikkoja signaaleja tiedonlouhinnan ja modernin koneoppimisen keinoin. Tutkimus tuo uutta ymmärrystä turvallisuutta vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä ja siinä luodaan malleja, jotka auttavat ymmärtämään ja ennakoimaan turvallisuuden kehittymistä. Tavoitteena on kohdentaa työpaikkojen turvallisuustiedon keruuta ja analysointia tehokkaammin. Yhdistetyn datan analysointi auttaa ymmärtämään uudella tavalla työtapaturmia ja muita turvallisuustilanteita, niiden konteksteja ja niihin johtavia seikkoja. Tutkimus luo ymmärrystä siitä, mikä tällä hetkellä hyödyntämätön tieto on tärkeää turvallisuusjohtamisen kannalta.

Tausta

TSR:n rahoittamassa AI Safety tutkimuksessa tutkitaan tiedonlouhinnan soveltuvuutta turvallisuusjohtamisen tarpeisiin tavoitteena löytää uusia keinoja työtapaturmien ja vaaratilanteiden ennakointiin tunnistamalla niiden taustalla olevia tekijöitä monipuolisesti erilaisia datoja hyödyntämällä. Esitykseni käsitteli AI Safety tutkimusta, siinä tehtävää eri tietolähteiden yhdistämistä ja analysointia.

Aineisto

Tutkimusaineisto koostuu neljän teollisuuden yrityksen toiminnassaan keräämästä työturvallisuus-, HR-, työympäristö- ja johtamisdatasta sekä TVK:n työtapaturmadatasta. Dataa analysoidaan koneoppismenetelmillä ja malleilla sekä työturvallisuusdatan (työtapaturmat, läheltäpiti-tilanteet ja turvallisuushavainnot) osalta myös laadullisesti inhimillisten tekijöiden viitekehyksessä.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimus on yhä käynnissä ja tuloksia julkaistaan keväällä 2022. Alustavina havaintoina työtapaturmatutkintojen laadullisesta analyysistä nähdään, että tapaturmatutkinnat keskittyvät enimmäkseen yksilö- ja työntekemisen tason tekijöihin ja organisaatio- ja ryhmätason tekijöitä tunnistetaan heikommin. Tutkinnoissa päädytään usein ihmisen käytöksestä johtuviin juurisyihin. Kuitenkin myös laajempia oppimisikkunoita tarjotaan joissain tutkinnoissa organisaation toimintaan ja työnsujuvuuteen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

AI Safety tutkimushanke edustaa uudenlaista tutkimusta, jollaista ei työturvallisuuden saralla ole juurikaan tehty aikaisemmin. Siksi on erittäin tärkeää saada sille näkyvyyttä ja kertoa myös kansainvälisesti työturvallisuuden ammattilaisille ja tutkijoille sen sisällöstä, menetelmistä, haasteista ja havainnoista jo tutkimuksen ollessa vielä kesken. Tämä avaa mahdollisuuksia jatkotutkimukselle ja yhteistyölle kansainvälisesti.

Aineisto

Maria Tiikkaja et al. Developing safety management with data mining – new understanding on factors enhancing and weakening safety. Konferenssiesitys. 2022. Avaa