Turvallisuuskulttuuria koskevat opit ydinvoimalaitosten rakentamishankkeista Suomessa

11th international conference of WorkingOnSafety.net, 26-28 September 2022, Olhão, Portugal.

Hanketiedot

Hankenumero
220340

Hakija
Teemu Reiman

Toteuttaja
Teemu Reiman

Lisätietoja
Teemu Reiman
reimanteemu@gmail.com

Toteutusaika
25.9.2022 - 28.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 725 euroa

Tulokset valmistuneet
8.11.2022

Tiivistelmä

Esitys ja esityksen jälkeen kirjoitettava tieteellinen artikkeli vetää yhteen kirjoittajien tutkimusta ja käytännön työtä ydinvoimalaitosten rakentamisen aikaisen turvallisuuskulttuurin kehittämisen ja arvioinnin saralla kahdessa rakentamishankkeessa. Oppeja kerättiin tutkijan fasilitoimassa kaksipäiväisessä työpajassa. Esitys yhdistää käytännön kehittämistyötä ja tutkimusta tuottaen uutta tietoa kehittämisen tueksi ja uusia kysymyksiä tutkimuksen selvitettäväksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Reiman

Tiedote

Turvallisuuskulttuurioppeja ydinvoimalaitosten rakentamishankkeista Suomessa

8.11.2022

Tiivistelmä

Esitys vetää yhteen tutkimusta ja käytännön työtä ydinvoimalaitosten rakentamisen aikaisen turvallisuuskulttuurin kehittämisen ja arvioinnin saralla. Monimutkaiset projektit luovat erityisiä haasteita turvallisuudelle. Tunnistimme kysymyksiä, joita projektiympäristöissä on tarkasteltava. Kysymykset jaettiin neljään kategoriaan: käsitteiden määrittelyyn liittyvät kysymykset, kysymykset kulttuurin arvioimisesta ja kulttuuriin vaikuttamisesta, kysymykset turvallisuuskulttuurin käsitteen lisäarvosta ja kysymykset toimintaympäristön huomioimisesta. Jotta turvallisuuskulttuurista saadaan lisäarvoa, on yritysten itse käsiteltävä nämä kysymykset ja vastattava niihin. Projekteissa kysymyksistä on muodostettava yhteisymmärrys toimitusketjun kanssa.

Tausta

Working on Safety konferenssi on vakiintunut turvallisuusalan konferenssi, joka on hyvä paikka sekä päivittää oma tietämyksensä alan tapahtumista että viestiä omista tutkimuksistaan. Tavoitteena oli näin ollen sekä uuden oppiminen että omien tutkimustulosten viestiminen, ja niistä palautteen saaminen jatkotutkimuksia varten.

Aineisto

Esitys vetää yhteen kirjoittajien tutkimusta ja käytännön työtä ydinvoimalaitosten rakentamisen aikaisen turvallisuuskulttuurin kehittämisen ja arvioinnin saralla vuosilta 2006-2022. Oppeja kerättiin tutkijan fasilitoimassa kaksipäiväisessä työpajassa. Aineistona toimi kirjoittajien yhteensä yli 20 vuoden työkokemus ydinvoimalaitosten rakentamisesta ja sen turvallisuuskulttuurihaasteista.

Tulokset ja johtopäätökset

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen vaatii systemaattista lähestymistapaa, jossa kohdeyritys ymmärtää käsitteen lisäarvon ja rajoitukset. Tunnistimme turvallisuuskulttuurin liittyviä kysymyksiä, joihin yritysten on löydettävä vastaus. Ne jaettiin neljään kategoriaan: käsitteiden määrittelyyn liittyvät kysymykset, kysymykset kulttuurin arvioimisesta ja kulttuuriin vaikuttamisesta, kysymykset turvallisuuskulttuurin käsitteen lisäarvosta ja kysymykset toimintaympäristön huomioimisesta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Monimutkaiset projektit luovat erityisiä haasteita turvallisuuden kehittämiselle, ja tutkimus tunnisti erityisiä kysymyksiä, joita projektiympäristöissä on tarkasteltava. Näiden kysymysten tarkastelu on kuitenkin hyödyllistä kaikille turvallisuuskriittisille organisaatioille, ei ainostaan projektiorganisaatioille. Esityksen pohjalta on valmisteilla tieteellinen artikkeli, joka edesauttaa turvallisuuskulttuurin käsitteen hyödyntämistä suomalaisessa työelämässä.

Aineisto

Teemu Reiman. Safety culture lessons learned from nuclear new build projects in Finland. Konferenssiesitys. 11th international conference of WorkingOnSafety.net, 26-28 September 2022,
Olhão, Portugal Avaa