Turvallisuuskulttuurin kehittäminen elintarviketeollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
220052

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Sari Tappura
sari.tappura@tuni.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 28.2.2025

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
225 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan ja kehitetään turvallisuuskulttuuria elintarviketeollisuuden työpaikoilla huomioiden toimialan erityispiirteet. Hankkeessa tuotetaan tietoa alan työtapaturmien syytekijöistä ja ehkäisykeinoista. Yrityskohtaisilla kyselyillä ja haastatteluilla sekä kansallisista tilastoista kerättävän aineiston pohjalta tuotetaan alalle soveltuva turvallisuuskulttuurin kypsyysmalli, joka tarjoaa eri kypsyystasoille linkittyviä toimintatapoja työpaikkojen työturvallisuustyön tueksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Tappura