Turvapuiston koulutushanke

Hanketiedot

Hankenumero
110368

Hakija
Rudus Oy

Toteuttaja
Rudus Oy

Lisätietoja
Kari Kaila
kari.kaila@rudus.fi

Toteutusaika
1.12.2010 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
19.10.2010
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
207 600 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Rudus turvapuisto on rakennusalan työturvallisuuden koulutushanke. Turvapuisto on käytännön harjoitusalue, jossa järjestetään harjoituksia, joissa opitaan taitoja työn vaaroista selviämiseen. Kävijät tunnistavat toimialan riskit. Vuosikymmenien aikana kertynyt turvallisuustieto ja parhaat käytännöt ovat tarjolla helposti omaksuttavassa muodossa. Turvallisuusnäkökohdat on lavastettu oikean näköiseen ympäristöön. Turvapuistoa tukee Internetissä julkaistava toiminnallinen sivusto, jossa kävijä voi syventää tietojaan ja tarvittaessa palata opetuksen sisältöön.

Rakennusmateriaaliyhtiö Rudus Oy haluaa panoksellaan vaikuttaa rakennus- ja rakennusmateriaalialojen työturvallisuuteen valtakunnallisesti ottamalla mukaan yhteistyökumppaneiksi alihankkijoita, asiakkaita, yhdistyksiä ja oppilaitoksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kari Kaila

Tiedote

Rakennusalalle turvallisia rasteja

31.12.2011

Rakennusmateriaaliyhtiö Rudus Oy:n Turvapuisto eli rakennusalan työturvallisuuden koulutushanke on laajentunut vuoden aikana runsaasti. Puistoon on saatu esimerkiksi NCC:n rastikokonaisuutena saneeraustyöt, Sievin jalkineiden esittelypiste ja Sandvikin tuoma uusi kuljetinturvallisuusrasti. Hankkeeseen on palkattu henkilö, joka vastaa Turvapuiston yleisilmeestä ja kouluttaa. Työsuojelurahasto on tukenut koulutushanketta.
 
Turvapuistossa on tehty myös pihatöitä, jotta alueesta saataisiin entistä viihtyisämpi. Valaistusta on huomattavasti lisätty mahdollista iltakäyttöä varten.
 
Turvapuisto on käytännön harjoitusalue, jossa rakennusalan ammattilaiset ja opiskelijat oppivat taitoja, joilla pitäisi selvitä työn vaaroista. Vuosikymmeninä kertynyt turvallisuustieto ja parhaat käytännöt ovat tarjolla helposti omaksuttavassa muodossa. Turvallisuusnäkökohdat on lavastettu oikeannäköiseen ympäristöön. Olennaista on, että kävijät oppivat tunnistamaan toimialan riskit. 
 
Opiskelijoille tempauksia

 
Opiskelijoille on järjestetty vuoden aikana kaksi tempausta. Telinetorstai pidettiin Turvapuistossa toukokuun 2011 alussa, jolloin opastettiin ammattikoululaisia korkealla tehtävään työhön. Syyskuussa 2011 järjestettiin turvallisuustorstai, jolloin noin 300 ammattikorkeakouluopiskelijaa vieraili puistossa. Molemmat tapahtumat on määrä järjestää myös vuonna 2012. Myös muita rakennusalan opiskelijaryhmiä on käynyt tutustumassa Turvapuistoon.
 
Ruduksen omat sekä alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden työntekijät ovat käyneet säännöllisesti saamassa turvallisuuskoulutusta Turvapuistossa. Lisäksi Turvapuistoon on tutustunut emoyhtiö CRH:n korkeinta johtoa. Johtajat kehuivat hanketta vuolaasti.
 
Turvapuistoa tukee internetissä julkaistava toiminnallinen sivusto, jossa kävijä voi syventää tietojaan ja tarvittaessa palata opetuksen sisältöön. Hankeaikana Codens Oy valmisti Turvapuisto CD:n.

Turvapuisto on saatu esiin myös lehdissä, esimerkiksi Betoni ja Kivi, Sandvikin asiakaslehdessä, Nolla tapaturmaa -foorumin uutislehdessä ja Telma-lehdessä 3/2011.
 
Rudus Oy ottaa Turvapuistoon yhteistyökumppaneiksi alihankkijoita, asiakkaita, yhdistyksiä ja oppilaitoksia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.turvapuisto.fi