TurvaSiipi – Hoitajien työturvallisuus, työnhallinta ja työhyvinvointi haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa sairaalassa

Hanketiedot

Hankenumero
190076

Hakija
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Mari Lahti
mari.lahti@turkuamk.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 30.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
184 568 euroa

Tiivistelmä

Psykiatriassa hoitajien työturvallisuus- ja hallinta vaarantuvat potilaiden haastavan käyttäytymisen vuoksi. Haastavan käyttäytymisen hoidossa tulee lisätä riskinarviointia, ennakointia ja hoidollista vuorovaikutusta.

Tavoitteena on kehittää työympäristöä turvasiipitilan avulla siten, että se edistää hoitajien työturvallisuutta- ja hallintaa hoidettaessa haastavaa potilasta. Turvasiipitilan käytöstä kehitetään ohjeistus.

Tutkimusasetelma on kvasikokeellinen koe-kontrolliryhmäasetelma sisältäen neljä vaihetta: 1. Integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Aineiston muodostavat julkaisut hoitajien ja potilaiden kokemuksista turvasiipitilan käytöstä psykiatriassa. 2. Rekisteritutkimus ja hoitajien kyselytutkimus. Aineisto muodostuu rekisteritiedoista (HaiPro,Operon) ja kahdesta kyselytutkimuksesta liittyen hoitajan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. 3. Turvasiipitilan pilotointi ja potilaiden ja hoitajien käyttökokemukset tilasta. Aineisto muodostuu haastatteluista. 4. Ohjeistuksen kehittäminen turvasiipitilan käytöstä psykiatriassa.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa psykiatriassa työskentelevien hoitajien työoloista ja turvasiipitilan käyttökokemuksista potilaan aggressiivisen käyttäytymisen hoidossa.

Turvasiipimallin kehittämisellä uudistetaan työympäristöä ja hoitajien työoloja, jolloin työnhallinta- ja turvallisuus paranevat. Tutkimustulokset tuovat uuden käytännön haastavien potilaiden hoitoon psykiatriassa, jonka avulla hoitajiin kohdistuvia riskitekijöitä voidaan vähentää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Lahti