Tutkijavierailu Brighton University Business School CROME

Hanketiedot

Hankenumero
112016

Hakija
Anu-Hanna Anttila

Toteuttaja
Anu-Hanna Anttila

Lisätietoja
Anu-Hanna Anttila
anu-hanna.anttila@teollisuusliitto.fi

Toteutusaika
7.5.2012 - 1.8.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
2 700 euroa

Kokonaiskustannukset
9 250 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2012

Tiivistelmä

Tutkijavierailu Brighton University Business School (CROME)

Tutkijavierailu Britanniaan toteutuu touko-kesäkuussa 2012. Vierailu liittyy monitieteiseen tutkimushankkeeseen ”Voice Voice and Silence of Class – Critique of Recent Conceptions” (VoxClass 2012-2015), jonka vastuullinen johtaja on dosentti Anu-Hanna Anttila. VoxClass-hankkeen tarkoituksena on post-bourdieuläisen luokkateorian kehittäminen Suomea koskevien tapaustutkimusten avulla.

Yksi neljästä tapaustutkimuksesta on Anttilan tutkimushanke ”Cleaning as Womens’ Work: Class and Gendered Division of Labour in Finnish Households in the early 21st Century”. Tähän liittyen Anttila on kutsuttu tutkijavieraaksi 2 kuukaudeksi Brightoniin CROME-yksikköön. Kutsu koskee tutkimusyhteistyötä vertailevan työelämäntutkimuksen ja HRM:n professorin Jaqueline O’Reillyn kanssa. O’Reilly on yksi johtavista eurooppalaisista työelämän sukupuolitteuneisuuden, sukupuolijärjestyksen sekä työajan ja työhyvinvoinnin tutkijoista.

Tutkijavierailu tähtää sukupuolittuneen työnjaon teoretisoinnin kehittelyyn yhdessä O’Reillyn kanssa. Vierailunsa aikana Anttila työstää valmiiksi 1. version artikkelikäsikirjoituksestaan, jonka sosiologisessa analyysissa painottuvat poliittisen sopimusteoriaperinteen käsitykset; keskiössä sukupuolitettu työnjako ja erilaistet kotityöntekoa ohjaavat sopimukset, joita kuvaavat esimerkiksi käsitteet ’labour contract’ ja ’sexual contract’. Käsikirjoitus julkaistaan CROME:n ”Working Papers” -sarjassa vuoden 2012 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu-Hanna Anttila

Tiedote

Suomalaista luokkatutkimusta Bourdieu-henkisesti

1.8.2012

Turun yliopiston dosentti
Anu-Hanna Anttila vieraili tutkijana Brightonin
yliopistossa (BBS, Brighton Business School, University of
Brighton). Sosiologi Anttilan vierailu on osa monitieteistä
VoxClass-tutkimushanketta, jonka johtajana Anttila toimii. Hanke
kehittää post-bourdieuläistä luokkateoriaa Suomen
tapaustutkimuksilla. Työsuojelurahasto rahoitti Anttilan
tutkijavierailua.

 

Vierailu kesti kuusi viikkoa: 6. toukokuuta ja 17. kesäkuuta 2012
välisen ajan. Ajankohdan pituuteen vaikuttivat tutkijakollegojen
aikataulut, kohtuuhintaisen majoituksen järjestyminen ja Britannian
yleiset vapaapäivät. CROME-yksikkö tarjosi tietokoneella
varustettuja työpisteitä yhteisessä avokonttorissa. Kun tietokoneet
olivat yhteiskäytössä, työrauha oli heikkoa, mutta kontaktit muihin
tutkijavieraisiin ja brittikollegoihin olivat vilkkaita.

 

Anttilan kutsui tutkimusyhteistyöhön vertailevan
työelämäntutkimuksen ja henkilöstöjohtamisen professori
Jacqueline O’Reilly. O’Reilly kuuluu johtaviin
työelämän sukupuolittuneisuuden sekä työajan ja työhyvinvoinnin
eurooppalaisiin tutkijoihin.

 

Kaksi artikkelia tulossa

 

Brightonissa Anttila jatkoi ensimmäisen version työstämistä
artikkelikäsikirjoituksestaan. Siinä Anttila teoretisoi
sopimusneuvotteluja. Artikkelin työnimi on Invisible negotiations
of gendered division of labour and class. Todennäköisesti Anttila
tarjoaa käsikirjoitusta julkaistavaksi alan tiedelehteen kuluvana
vuonna.

 

Toista työn alla ollutta eli Sukupuolitettu kotityönjako ja
sosiokulttuuriset rakenteet -käsikirjoitustaan Anttila kirjoitti
saamiensa lausuntojen pohjalta. Tämä artikkeli hyväksyttiin
julkaistavaksi Sosiologia-lehteen 4/2012.

 

Aktiivisesti seminaareissa

 

Anu-Hanna Anttilan tutkimusyhteistyöhön kuului myös aktiivinen
osanotto tieteellisiin seminaareihin. Hän osallistui toukokuussa
yhteen koko päivän mittaiseen BBS:n tutkimuskonferenssiin. Siinä
esiintyi kahdeksan tutkijaa ja jatko-opiskelijaa.

 

Anttila piti oman esityksensä kesäkuussa järjestetyssä
seminaarissa. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti kymmenen kollegan
kanssa. Lisäksi Anttila osallistui kahteen muuhun
iltapäiväseminaariin.

BBS:ssa tutkijavieraan työ tarkoitti erityisesti monenlaista
yhteistyötä professori O’Reillyn kanssa. Työ sisälsi
käsikirjoitusten kommentointia, tutkimustyön suunnittelua ja
tulevista yhteistyöhankkeista neuvottelua.

Brighton-yhteistyö jatkuu

 

Anttila ilmeisesti kutsuu professori Jacqueline O’Reillyn
luennoimaan esimerkiksi Turun yliopiston Labour City -verkoston
vieraaksi.

Seuraavan vuoden tai kahden sisällä Anttila palaa Brightoniin ja
kerää oman VoxClass-tutkimushankkeensa haastatteluaineistoja.
Anttila on sopinut professori O’Reillyn kanssa, että haastatteluja
käytetään kahdessa artikkelissa. Lisäksi Anttila on alustavasti
hankkinut yhteistyökumppaneita. Yhteistyö on siis aktiivisesti
käynnissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.westermarck.fi/sosiologia