Tutkijavierailu London School of Economics

Hanketiedot

Hankenumero
112332

Hakija
Marjo-Riitta Liimatainen

Toteuttaja
Marjo-Riitta Liimatainen

Lisätietoja
Marjo-Riitta Liimatainen
m.liimatainen@lse.ac.uk

Toteutusaika
24.11.2012 - 16.12.2012

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
1 800 euroa

Kokonaiskustannukset
2 500 euroa

Tulokset valmistuneet
16.12.2012

Tiivistelmä

Työsuojelurahaston myöntämän stipendin turvin toteutetaan kolme viikkoa kestävä tutkijavierailu London School of Economicsiin. Vierailu edistää ensisijaisesti stipendin saaneen tutkijan julkaisutoimintaa kansainvälisissä lehdissä ja edesauttaa hänen uuden tutkimusprojektinsa valmistelua.

Vierailun aikana viimeistellään stipendin saanen tutkijan, professori Jackie Coyle-Shapiron (London School of Economics) sekä professori Joshua Knappin (Lethridge University, Kanada) artikkelin “Understanding Behavioural (In)consistency in the Employment Relationship: Psychological Contract Perspective”. Hakija esitti artikkelin aikaisemman version elokuussa 2012 Academy of Management konferenssissa Bostonissa. Lisäksi vierailun aikana työstetään stipendin saaneen tutkijan, professori David Patientin (CATOLICA-LISBON School of Business and Economics, Portugali) ja Volker Kuppelwieserin (Leipzigin Yliopisto, Saksa) artikkelia ”Surviving the Layoffs: a Managerial Perspective” lähetettäväksi arvioitavaksi Academy of Management konferenssiin tammikuussa 2013.

Vierailun aikana aloitetaan myös uuden tutkimussuunnitelman valmistelut koskien henkilöstöhallinnon innovaatioita. Professori Jackie Coyle-Shapiro on lupautunut toimimaan tutkimushankkeen Advisory Boardissa sekä kommentoimaan tutkimussunnitelmaa sen kehittämisen aikana hakijan LSE:n vierailun yhteydessä.

Stipendin saanut pyrkii myös luomaan uusia kontakteja ulkomaisiin kollegoihin ja löytämään uusia yhteistyökumppaneita kansainvälisiin projekteihin. Kaiken kaikkiaan vierailu edesauttaa omalta osaltaan suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo-Riitta Liimatainen

Tiedote

Tutkijavierailusta potkua kansainväliseen julkaisutoimintaan

16.12.2012

Marjo-Riitta Diehl toteutti Työsuojelurahaston
myöntämän stipendin turvin kolme viikkoa kestäneen tutkijavierailun
London School of Economicsiin marraskuun ja joulukuun vaihteessa
2013. Vierailun tarkoituksena oli ensisijaisesti edistää tutkijan
julkaisutoimintaa kansainvälisissä lehdissä, mutta se edesauttoi
myös uuden tutkimusprojektin valmistelua.

Vierailun aikana Diehl sekä professori
Coyle-Shapiro London School of Economicsista ja
professori
Joshua Knapp Kanadan Lethridge Universitystä
työstivät teoreettista artikkelia Understanding Behavioural
(In)consistency in the Employment Relationship: Psychological
Contract Perspective.

Diehl esitti artikkelin aiemman version elokuussa 2012 Academy
of Management -konferenssissa Bostonissa. Artikkeli lähetetään
arvioitavaksi lehteen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisäksi Diehl valmisteli portugalilaisen CATOLICA-LISBON School
of Business and Economicsin professori
David Patientin ja Leipzigin Yliopiston
Volker Kuppelwieserin kanssa artikkelia Surviving
the Layoffs: a Managerial Perspective. Artikkeli lähetettiin
arvioitavaksi Academy of Management -konferenssiin tammikuussa
2013.

Artikkeli perustuu Suomessa kerättyyn aineistoon ja käsittelee
johtajien kokemuksia irtisanomisista. Artikkeli hyväksyttiin
esitettäväksi elokuussa 2013 Orlandossa järjestetyssä
konferenssissa, ja se on arvioitavana Organization Science
-lehdessä. London School of Economicsissa saatu palaute sekä
kirjaston tietokantojen kattavuus edesauttoivat artikkelin
valmistelua.

Vierailun aikana Diehl keskusteli valmistelemastaan uudesta
tutkimussuunnitelmasta. Tutkimus koskee henkilöstöhallinnon
innovaatioita. Coyle-Shapiro on lupautunut toimimaan
tutkimushankkeen Advisory Boardissa sekä kommentoimaan
tutkimussuunnitelmaa.

Lisäksi Diehl loi uusia kontakteja kollegoihin Englannissa sekä
hyödynsi London School of Economicsin kirjaston palveluja.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

http://aom.org