Tutkimuksesta käytäntöön – coaching ja mentorointi digitaalisessa maailmassa

Hanketiedot

Hankenumero
118086

Hakija
EMCC Finland ry

Toteuttaja
EMCC Finland ry

Lisätietoja
Sara Sini Partanen
partanen.sara.s@gmail.com

Toteutusaika
1.2.2018 - 30.11.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.3.2018
2 700 euroa

Kokonaiskustannukset
7 700 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksesta käytäntöön digitaalisessa maailmassa -juhlaseminaari on tarkoitettu mentorointia, coachingia ja sparrausta pää- tai sivutoimisesti tekeville kouluttajille, tutkijoille sekä niille alan mahdollisuuksista kiinnostuneille, jotka haluavat ymmärtää, miten mentorointi ja coaching toimivat tehokkaina täsmäkehittämisen prosesseina. Juhlaseminaarin tarkoituksena on tuoda asiantuntijoiden ulottuville kansainvälisten ja suomalaisten tutkijoiden ja kouluttajien osaaminen, työkalut ja prosessit sekä syventää suomalaisen mentoroinnin ja coachingin laatua. EMCC Finlandin 10-vuotisjuhlaseminaarin tavoitteena on juhlistaa EMCC:n 10-vuotista toimintaa Suomessa, nostaa suomalaisen mentoroinnin ja coachingin laatua, levittää uusinta tutkimustietoa mentoroinnin ja coachingin alueella, lisätä EMCC:n tunnettuutta sekä tavoittaa uusia potentiaalisia yhteisö-/yritysjäseniä sekä henkilöjäseniä. Juhlaseminaarin kaikista osa-alueista vastaa EMCC Finland ry:n hallitusjäsenistä koottu toimikunta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sara Sini Partanen

Tiedote

Digitaalisuus nousussa mentorointialalla

30.11.2018

EMCC Finland ry järjesti kymmenvuotisjuhlaseminaarin 30. lokakuuta 2018 Helsingissä. Digitalisaatioon paneutunut seminaari tavoitti 66 mentoroinnin ja coachingin ammattilaista 42 organisaatiosta. Yhdistys on eurooppalaisen emojärjestönsä jäsen, joka kokoaa Suomen mentorointi- ja työnohjausammattilaisia. Työsuojelurahasto tuki seminaarin järjestämistä.

Juhlaseminaarissa puhuivat digitaalisuusteeman ajankohtaisimmat mentorit ja coachit sekä Sitran yliasiamies Mikko Kosonen ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori Raija Hämäläinen. Seminaarin aineistoa on julkaistu EMCC Finlandin verkkosivuilla.

Juhlaseminaarilla edistettiin työelämän tutkimusta ja parhaita käytäntöjä. Seminaaria toteuttivat EMCC Finland hallitus ja oma-aloitteisesti osallistuneiden jäsenyhdistysten aktiivit.

Alan ammattilaiset mukana

Seminaarin suunnittelu alkoi jo vuoden 2018 alussa. Mukaan tulivat heti Henry eli Henkilöstöjohdon ja ammattilaisten yhdistys; International Coaching Federationin Suomen jaosto ja Suomen Coaching-yhdistys.

Toukokuussa alkoi vahva juhlaseminaarin markkinointi varsinkin EMCC Finlandin verkkosivuilla. Kohderyhmänä olivat erityisesti EMCC:n jäsenistö, coaching- ja mentorointiammattilaiset sekä alan tutkijat ja opiskelijat.

Elo–syyskuussa myös Business Coaching Institute, Humap Software ja eAMK-verkosto tulivat mukaan.

Pääkumppanilta verkostointisovellus

Vasta elo–syyskuussa varmistui juhlaseminaarin pääyhteistyökumppani. Siksi tuli helsinkiläinen Mesensei-startupyritys, mobiilisovelluksen kehittäjä.

Mesensein sovellus näytti seminaariohjelman, puhujien perustiedot ja seminaariin osallistujat. Sovellus toimi siis myös verkostoitumisen välineenä.

Digitaalisen sovelluksen käyttö sopi juhlaseminaariin, sillä yhdistyksessä on juhlavuonna paneuduttu erityisesti digitaalisuuden tutkimukseen.

Loppuraportin mukaan EMCC Finlandin omat Facebook-sivut tavoittivat juhlaseminaarista kiinnostuneet parhaimmin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Seminaarin aineisto: https://www.emccouncil.org/fi/jasenyys/materiaalipankki