Tutkimus yhdenvertaisuuden ja inkluusion toteutumisesta suomalaisessa työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
220308

Hakija
Workday Designers Oy

Toteuttaja
Workday Designers Oy

Lisätietoja
Henna Nätynki
henna@workdaydesigners.com

Toteutusaika
3.10.2022 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
26 976 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan miten diversiteetti ja inkluusio toteutuvat suomalaisessa työelämässä. Tutkimuksessa kerätään kattavalla menetelmällä dataa suomalaisista organisaatioista ja tuotetaan organisaatioille ymmärrystä monimuotoisuusasioiden nykytilasta ja yksilöiden inkluusion kokemuksista. Tutkimus toteutetaan tekoälypohjaisen Wordloom-kyselyn ja syvähaastatteluiden avulla, mikä lisää ymmärrystämme inkluusion toteutumisesta ja avaa uudenlaisia näkökulmia yhdenvertaisuuden kokemuksista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henna Nätynki