Tutkimusvierailu Stanfordin yliopistossa (SCANCOR)

Hanketiedot

Hankenumero
117425

Hakija
Pia Heilmann

Toteuttaja
Pia Heilmann

Lisätietoja
Pia Heilmann
Pia.Heilmann@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 3.6.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 000 euroa

Tulokset valmistuneet
3.6.2018

Tiivistelmä

Stanfordin yliopistoon (SCANCOR) suuntautuvan tutkimusvierailuni tavoite on sekä tutkimuksellinen että käytännöllinen. Stanford on yksi maailman johtamistutkimuksen merkityksellisimpiä yliopistoja. Vierailuni aikana verkostoidun ja työstän korkeatasoisia tiedejulkaisuja muiden johtamistutkijoiden kanssa. Samalla kansainvälistän suomalaista johtamistutkimusta. Kalifornian Piilaakso on tärkeä pk-sektorin kehittämisalue, johon haluan tutustua. Pystyn tuomaan sieltä ideoita suomalaisen pk-sektorin kehittämiseen. Kokemuksiani pystyn välittämään suomalaisille pk-yrityksille esim. meneillään olevassa tutkimushankkeessani, opetustyössäni sekä erilaisissa puheenvuoroissa ja seminaareissa. Tarkoituksena on työstää vierailun aikana valmiiksi seuraavat artikkelit, jotka tullaan julkaisemaan kansainvälisissä tiedelehdissä vuosina 2018-2019: 1. ”Strateginen henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä”-artikkeli. Kvantitatiivinen aineisto. 2. ”Pk-yritysten toimitusjohtajien ja henkilöstöjohtajien erilainen strategiapuhe”-artikkeli. Kvalitatiivinen aineisto. 3. ”Ikään liittyvät stereotypiat”-artikkeli. Artikkelia tarjotaan Human Relations-lehteen. 4. ”Esimiestyö pk-yrityksissä”-artikkeli. 5. ”Pk-yritysten ketterät rekrytointikäytännöt”-artikkeli.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Heilmann

Tiedote

Tuottelias tutkimusvierailu Stanfordiin

3.6.2018

Kauppatieteiden tohtori ja yhteiskuntatieteiden maisteri Pia Heilmann oli vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa SCANCOR-tutkimusyhteisössä talvi-kevät -lukukaudet 2018. Työsuojelurahasto tuki Heilmannin tutkijavierailua muulla stipendillä.

Heilmann on erikoistunut erityisesti strategisen henkilöstöjohtamisen tutkimiseen. Hänen vierailukohteensa Stanford on yksi maailman johtamistutkimuksen merkityksellisimpiä yliopistoja.

Stanfordissa vietettyjen lukukausien aikana Heilmann osallistui 22 Stanfordin yliopistossa pidettyyn seminaariin ja lisäksi yhdeksään oman SCANCOR-tutkijaryhmänsä seminaariin. Heilmann osallistui aktiivisesti myös Stanfordissa järjestettyyn Organizational Behavior -työpajaan, jossa käsiteltiin monipuolisesti organisaation johtamiseen liittyviä tutkimusteemoja, kuten esimerkiksi ihmisen mittaamista työelämässä, luottamusta, etiikkaa, narsismia, organisaation prosessiteoriaa ja työhyvinvointia.

Tieteellisten artikkelien työstämistä ja aineistonkeruuta

Vierailunsa aikana Heilmann verkostoitui ja työsti kahdeksaa korkeatasoista tiedejulkaisua muiden johtamistutkijoiden kanssa. Kaikki kahdeksan tieteellistä artikkelia joita Heilmann työsti vierailunsa aikana joko jo ovat tieteellisessä arviointikäsittelyssä tai lähetetään tieteelliseen julkaisuun arvioitaviksi lähiaikoina.

Heilmann aloitti vierailunsa aikana myös uuden tutkimusaineiston keräämisen. Stanfordin yliopisto sijaitsee Kalifornian Piilaaksossa, joka on tärkeä pk-sektorin kehittämisalue. Heilmann haastatteli Piilaaksossa edustajia suomalaisista pk-yrityksistä, jotka ovat siirtäneet toimintojaan alueelle. Hän haastatteli myös muita Kaliforniassa toimivia pk-yrittäjyyteen tai henkilöstöjohtamiseen liittyviä asiantuntijoita. Lisäksi Heilmann tutustui tutkijavierailunsa aikana paikalliseen työnhakuun osallistumalla Nordic Innovation Housen järjestämään rekrytointitapahtumaan.

Heilmannin aikomuksena on välittää Stanfordissa keräämiensä kokemuksiensa perusteella kehitysideoita suomalaisille pk-yrityksille omien verkostoidensa, tutkimushankkeidensa ja opetustyönsä avulla.

Tutkimusprofessoriksi Työterveyslaitokselle

Palattuaan Stanfordista takaisin Suomeen kesäkuussa 2018 Heilmann nimitettiin Työterveyslaitoksen uudeksi tutkimusprofessoriksi. Heilmann siirtyi Työterveyslaitokseen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, jossa hän on toiminut johtamisen ja organisaatioiden tutkijana ja opettajana vuodesta 2001.

 

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Forsten-Astikainen R. and Heilmann P. (2018). Creating a Competence Profile of a New Profession: Social Service Agents in Welfare Centers. Employee Relations. Vol. 40, No. 2. Pp. 362-380.

Dukeov I., Bergman J-P., Heilmann P., Platonov V. and Jaschenko V. (forthcoming 2018). Firm’s Age and Size as Determinants for Its Organizational Innovativeness. International Journal of Innovation Management.