Tyhy-Jana -kokonaisvaltainen Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
117291

Hakija
Janakkalan kunta

Toteuttaja
Janakkalan kunta

Lisätietoja
Maija Nivala
maija.nivala@janakkala.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.9.2017
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Kyseessä on vuosina 2017-2018 toteutettava kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin kehittämishanke. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisesti. Hankkeen avulla pyritään vastaamaan Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmassa luotuihin tavoitteisiin. Keskeistä on hyödyntää kehittämistyössä dialogisen johtamisen periaatteita. Hankeen tiimoilta järjestetään esimiestilaisuuksia, yhteisiä työhyvinvoinnin eri teemoihin liittyviä tilaisuuksia koko henkilöstölle, sekä kuukausikirjeitä. Kuukausikirjeiden avulla jokainen työyksikkö käsittelee joka kuukausi työhyvinvoinnin eri teemoja. Hankkeen päätyttyä tehdään henkilöstökysely. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään ja linjaamaan hankkeeseen liittyviä asioita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Nivala