Tylsät hampaat – kova arki. Työkyvyn hallinnan uusi purukalusto

Hanketiedot

Hankenumero
112230

Hakija
Varkauden kaupunki Soisalon Työterveys-liikelaitos

Toteuttaja
Varkauden kaupunki Soisalon Työterveys-liikelaitos

Lisätietoja
Jarno Pylkkänen
jarno.pylkkanen@varkaus.fi

Toteutusaika
15.9.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
29.8.2012
25 600 euroa

Kokonaiskustannukset
51 200 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Tavoitteena on kehittää yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kuntoutuksen kanssa Soisalon työterveyden toimintakonseptia kohti työtoimintalähtöisempää ja asiakaskumppaanuutta ja asiakasarvoa kasvattavaa toteutusmallia.

– Toiminnan muutoksen havainnoinnissa tarkastelemme massatuotannon muuttumista kohti asiakasräätälöityjä palveluita. Miten jatkossa tuotamme laadukkaammin asiakkaiden kanssa yhteiskehittelyyn nojaavia palveluratkaisuja?
– Työkykyjohtamisen ja työkyvyn hallinnan tarkastelu osana asiakkaiden joustavan työtoiminnan tukemista. Tässä keskeistä on vahvistaa kumppanuutta asiakkaiden palvelu- ja tuotantomuutosten seurausten hallinnassa.
– Oppimiskäytäntöjen syventäminen, jossa tarkoitus on vahvistaa uudenlaisia työnjaollisia ratkaisuja tukemalla asiakaskustomointia ja yhteistoimintaa kuntoutuksen kanssa.
– Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen, jossa painopisteen muutos suorituksen johtamisesta kohti kehittyvän työtoiminnan ja oppimisen johtamista.

Hankkeen lähtökohtana on kehittävä työntutkimus. Hankkeessa tavoitellaan työtoiminnan muutoksen hallintaa laajan työn käsitteen kautta. Tarkastelemme erityisesti sitä, millä välineillä työntekijät ja esimiehet vaikuttavat omaan työhön, asiakasvuorovaikutuksen hallintaan sekä koko työterveyden palvelukonseptin toteutumiseen.

Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2014 alkupuolella. Hankkeen päätyttyä Soisalon työterveyden uusi toimintakonsepti vastaa paremmin asiakkaiden työn muutoksiin ja työterveyshuollon sisäiseen tehokkuuteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarno Pylkkänen

Tiedote

Yhteistä toimintakulttuuria Soisalon työterveyteen

31.12.2013

Soisalon työterveys on edennyt yhteisen toimintakulttuurin ja
yhtenäisten käytäntöjen luomisessa. Tärkeä muutos oli johtoryhmän
jäsenten uudelleen organisoituminen ja uudet tehtävävastuut.

Soisalon työterveyden toimintaa kehitettiin hankkeessa, jossa
ulkopuolisena asiantuntijana toimi kehittämiskonsultti
Veijo Ojanaho Verve Consultingista.
Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Soisalon työterveys on Varkauden kaupungin alainen kunnallinen
liikelaitos. Se toimii Varkaudessa, Heinävedellä, Joroisissa,
Leppävirralla, Juankoskella, Rautavaaralla, Kaavilla, Pielavedellä,
Keiteleellä, Vesannolla ja Tervossa.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää yhdessä henkilöstön,
asiakkaiden ja kuntoutuksen kanssa Soisalon työterveyden
toimintakonseptia kohti työtoimintalähtöisempää asiakaskumppanuutta
ja asiakasarvoa kasvattavaa toteutusmallia.

Lisäksi tavoitteena oli kehitellä uudenlaisia välineitä ja
yhteistoiminnan malleja, joiden avulla voitaisiin paremmin hallita
työhyvinvoinnin, työkyvyn ja asiakasorganisaatioiden
palvelutoiminnan haasteita työterveyshuollon,
asiakasorganisaatioiden ja mahdollisesti kuntoutuksen
yhteistoimintana.

Muutokset häiritsivät muutosta

Hanke ei täyttänyt tavoitteita kuin osittain, sillä hankeaikaan
osuneet yllättävät muutokset häiritsivät suunniteltua muutosta.

Liikelaitosjohtaja irtisanoutui yllättäen. Lisäksi merkittävä
asiakas, Pieksämäen kaupunki, irtisanoi sopimuksensa Soisalon
työterveyden kanssa. Samalla poistui oikeus toimia
työterveydenhuollon palvelutuottajana Pieksämäen kaupungin
alueella, eli myös yksityisten työnantajien sopimukset
menetettiin.

Myllerryksessä niin omistajan kuin virkaa tekevän johdon
sitoutuminen kehittämistavoitteisiin ei pysynyt oletetulla tasolla:
arkipäivän palvelutuotannon järjestelyt, talouden tasapainottamisen
haasteet ja perustehtävän selkiyttämisen tarpeet nousivat johdon
agendalla keskeiseen asemaan.

Hankkeen tilaisuudetkin palvelivat suureksi osaksi henkilöstön
ja johdon viestintäkanavana ja akuuttipulmien
ratkaisufoorumina.

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisten ydinvalmennuspajojen,
johtamispajan sekä henkilöstöpäivän sijaan asiantuntijakonsultin
työ keskittyi vahvemmin toimintaprosessien kehittämiseen,
vaihtoehtoisten johtamis- ja työkäytäntöjen kuvailuun sekä
palvelutuotteita ja asiakasyhteistyötä syventävien toimintamallien
ja välineiden edelleen kehittämiseen. Yksi koko henkilöstön
kehittämispäivä pidettiin alkuperäisen hankesuunnitelman
mukaisesti.

 

Rakennuspuita asiakaskumppanuuteen

Hankkeessa laitettiin käytäntöön useita arkityötä sujuvoittavia
heti toimeksi -uudistuksia, joita matkan varrella kehitettiin
edelleen.

Tiimityön vahvistamiseen kehitettiin työkaluja: muun muassa
vuosikellot työn suunnittelussa otettiin vahvemmin yhteisen
työnhallinnan välineiksi.

Asiakashallintaan ja syventävään asiakaskumppanuuteen löydettiin
ja kokeiltiin rakennuspuita. Muun muassa terveystarkastukset ovat
jo olleet monen asiakkaan kohdalla entistä räätälöidympiä.

Lisäksi uusittiin lomakkeistoa ja perusvälineistöä, mikä liittyy
tiimien vahvistuvaan asiakastyöhön.

Myös johtamista ja esimiestyötä alettiin uudistaa.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Ojanaho Veijo. Soisalon työterveys. Tylsät hampaat – Kova arki. Työkyvyn hallinnan uusi purukalusto. Kehittämishankkeen loppuraportti, Työsuojelurahaston hankenumero 112230. Verve Consulting 19.12.2013. Avaa