Työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessuurin/professuurin rahoittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
116504

Hakija
Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta

Toteuttaja
Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisätietoja
Kimmo Nuotio
kimmo.nuotio@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
22.6.2017
250 000 euroa

Kokonaiskustannukset
800 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2023

Tiivistelmä

Työ- ja sosiaalioikeuden yliopistollinen opetus ja tutkimus ovat vähentyneet eri syistä, kuten julkisessa keskustelussa on havaittu. Helsingin yliopistolla toimii enää yksi työoikeuden professori, ja samaan professuuriin on liitetty vastuu kansainvälisen yksityisoikeuden opetuksesta ja tutkimuksesta. Työsuojelurahasto tukee hankevaroin työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessuurin / professuurin perustamista Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Helsingin yliopisto on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen ydinsisältönä on, että Helsingin yliopistoon palkataan työ- ja sosiaalioikeuden apulaisprofessori urapolkumallin mukaisesti. Tämä merkitsee, että tehtävässä aloittava henkilö aloittaa apulaisprofessorin tehtävänimikkeellä, mutta etenee yhden tai kahden välivaiheen kautta varsinaiseksi professoriksi, jos hän on saavuttanut pätevöitymiskausille asetetut tavoitteet. Apulaisprofessuurin / professuurin alaan kuuluvat laajasti eri työoikeuden osa-alueet sekä sosiaalioikeus. Tehtäväntäytössä tullaan korostamaan työoikeuden ja erityisesti työlainopin ansioita. Apulaisprofessori / professori antaa opetusta ja harjoittaa tutkimustoimintaa sekä ohjaa väitöskirjantekijoita ja toimii muutenkin normaaliin tapaan. Odotamme luonnollisesti myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä yhteistoimintaa erilaisten sidosryhmien kanssa. Työ- ja sosiaalioikeuden osaamisen vahvistamisella vaikutetaan suomalaisen, yhä nopeammin muuttuvan työelämän kehitykseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kimmo Nuotio