Työehtosopimusten vaikutukset henkilöiden palkankorotuksiin ja työkykyyn

Hanketiedot

Hankenumero
190161

Hakija
Palkansaajien Tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.

Toteuttaja
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.

Lisätietoja
Terhi Maczulskij
terhi.maczulskij@etla.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2019
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
155 333 euroa

Tiivistelmä

Suomessa on viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia työehtosopimusten sisällöissä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan näiden sisältömuutosten vaikutuksia palkankorotusten jakaumaan, kohdistumiseen ja työllisten työkykyyn, kuten sairauspoissaoloihin ja työpaikan vaihtoon. Näitä kysymyksiä ei tietääksemme ole kirjallisuudessa juuri aiemmin tutkittu.

Hankkeessa käytetään Tilastokeskuksen yksilörekistereitä, kuten palkkarakennetilastoa ja FOLK-henkilöaineistoa. Näistä tilastoista saadaan tietoja yksilöiden työssäkäynnistä, työnantajasta, ansioista sekä henkilöiden ja heidän työnantajien ominaisuuksista. Näihin aineistoihin yhdistetään tietoja työehtosopimusten sisällöstä ja Kelan tietoja maksetuista sairauspäivärahoista ja mielenterveyteen liittyvistä lääkekorvauksista. Hanke toteutetaan PT:n ja Etlan tutkijoiden yhteistyönä, ja tutkimusmenetelminä sovelletaan yksilötason regressiomalleja, joissa hyödynnetään aineistojen paneeliominaisuutta.

Työhyvinvoinnin parantamisen, työurien pidentämisen ja tuottavuuden näkökulmasta tarvitaan jatkuvasti uutta, päivitettyä tutkimustietoa työelämän kehityssuunnista. Tutkimustulokset tuottavat tärkeää ja politiikkarelevanttia tietoa työelämän laadun ja työhyvinvoinnin edistämiseksi, sillä työehtosopimuksien sisältöihin voidaan vaikuttaa sopijaosapuolien keskuudessa. Erityisesti tulevaisuuden pula-ammateissa työskentelevien työntekijöiden työhyvinvointi on tärkeää esimerkiksi väestön ikääntymisen vuoksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Maczulskij