Työelämäbrändi osana kilpailukyä ja maakuvaa – case Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
190026

Hakija
Elise Ramstad

Toteuttaja
Elise Ramstad

Lisätietoja
Elise Ramstad
elise.ramstad@gmail.com

Toteutusaika
23.4.2019 - 28.4.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 695 euroa

Tiivistelmä

Hyvää työelämää ei ole perinteisesti kytketty osaksi maan kilpailukykyä ja brändityötä. Uusi tutkimus yhdistää teoreettisella tasolla tieteelliset keskustelut koskien hyvää työelämää, maan kilpailukykyä ja brändäystä. Suomessa on pitkään tehty laajassa yhteistyökoalitiossa työelämäbrändityötä osana Työelämä 2020-hanketta. Brändiryhmä on luonut ehdotuksen Työelämäbrändiksi (Alasoini ym. 2016) ja valinnut kolme brändiattribuuttia: osaaminen, turvallisuus ja yhteistyö. Teemoista on tehty laajat kyselyt (ns. Made by Finland) suomalaisille (N=2219) ja ulkomaalaistaustaisille (N=1085) johtajille ja työntekijöille Suomessa, joita vertaillaan tutkimuksessa. Kyselyiden avulla saadaan tietoa siitä, miten eri osapuolten näkemykset eroavat ja mitkä ovat suomalaisen työelämän vahvuudet ja heikkoudet tänä päivänä. Matkastipendi mahdollistaa tutkimustiedon levittämisen ja keskustelun kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Tuloksia tullaan hyödyntämään mm. Business Finlandissa Talent boost –ohjelmassa ja Invest in Finland –toimintoja houkuteltaessa ulkomaalaisia osaajia ja yrityksiä Suomeen

Hankkeen vastuuhenkilö

Elise Ramstad