Työelämän perustietoa kaikille

Hanketiedot

Hankenumero
116276

Hakija
Torsten Michelsen

Toteuttaja
Torsten Michelsen

Lisätietoja
Torsten Michelsen
Torsten.Michelsen@terveystalo.com

Toteutusaika
1.10.2015 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
3 400 euroa

Kokonaiskustannukset
3 400 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

Työelämä – oppikirjan keskeisin tavoite on lisätä terveydenhuollossa toimivan ammattihenkilöstön, etenkin lääkärikunnan, teoreettista osaamista ja tietämystä työelämästä, sen rakenteista ja toiminnasta ja yhteiskunnallisten tekijöiden merkityksestä ihmisten sairastamiseen, hyvinvointiin ja terveyteen. Työntekemisen yhteiskunnallinen tärkeys kasvaa koko ajan. Kuitenkin työ muuttuu voimakkaasti, hidas talouskasvu jatkunee pitkään, suurtyöttömyys näyttää jäävän pysyväksi osaksi työelämää ja ihmisten työurat pitenevät. Teoksen pääkohde ei ole siis terveydenhuoltojärjestelmä , vaan sen ulkopuolinen maailma. Oppikirjan teoreettinen lähestymistapa on ensisijassa yhteiskuntatieteellinen; biomedikaalinen ihminen on myös sosiaalinen. Työn tekeminen, työttömyys, uudelleen kouluttautuminen, matalapalkkaisuus, eläköityminen, työuupumus, unettomuus, tasa-arvo, työn ja kodin yhteensovittaminen, muuttuva työ, digitalisaatio , monikulttuurisuus , työ-ja vapaa-aika , hyvinvointivaltio ja eläkejärjestelmän toimivuus ovat esimerkkejä kirjan teemoista. Näiden teoreettinen osaaminen helpottaa asiakkaiden kokonaistilanteen ymmärtämistä diagnosoinnissa ja vaikuttavan ennaltaehkäisyn ja hoidon suunnittelussa. Hyvä työelämätuntemus täydentää ja tehostaa ja monipuolistaa biomedikaalista lähestymistapaa. Kirjan kirjoittajat ovat yliopistojemme yhteiskuntatieteen professoreja, dosentteja ja muita alan asiantuntijoita. Kirjan toimituskunta koostuu yliopistojemme työterveyshuollon professoreista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Torsten Michelsen

Tiedote

Ensimmäinen suomalainen työelämä-oppikirja korostaa yhteiskunnallista ulottuvuutta

30.9.2016

Vastajulkaistu Työelämän perustietoa -teos on ensimmäinen suomalaista työelämää ja yhteiskuntaa käsittelevä oppikirja. Suomalaisten huippuasiantuntijoiden kirjoittama kattava teos tuo kaikille työelämästä kiinnostuneille viimeisintä tietoa ja ajankohtaista osaamista.

Työelämän perustietoa -oppikirja on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja se palvelee koko suomalaista työelämän kenttää. Kirja tarjoaa tietoa esimerkiksi esimiesten, luottamusmiesten, työelämän kehittäjien, henkilöstöhallinnon ja muiden työelämätoimijoiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

– Työelämän kysymykset koskettavat meitä kaikkia työelämässä olevia. Ja ne koskettavat myös työelämän ulkopuolella olevia, sanoo kirjan päätoimittaja, työterveyslääkäri Torsten Michelsen.

Kirjan kautta lukijat saavat hyvän kokonaiskäsityksen työelämästä sekä sen moninaisista vaikutuksista ihmisen elämään ja koko yhteiskuntaan.

Työelämän koko kuva

Työelämän perustietoa -kirjaan on koottu alan viimeisin tieto.

Oppikirjassa käsitellään laajasti eri työelämään liittyviä teemoja. Kirjan aiheina ovat esimerkiksi matalapalkkaisuus, eläköityminen, työuupumus, unettomuus, tasa-arvo, työn ja kodin yhteensovittaminen, työ- ja vapaa-aika , hyvinvointivaltio sekä eläkejärjestelmän toimivuus.

– Kirjan keskeinen tavoite on tuoda teoreettista osaamista ja tietämystä työelämästä: sen rakenteista ja toiminnasta sekä yhteiskunnallisten tekijöiden merkityksestä ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun, Michelsen sanoo.

Kirjan kirjoittajakunta on arvovaltainen: kirjoittajat ovat suomalaisten yliopistojen yhteiskuntatieteen professoreja, dosentteja ja muita alan asiantuntijoita. Kirjan toimituskunta koostuu suomalaisten yliopistojen työterveyshuollon professoreista.

Osa kirjan artikkeleista tulee pakollisiksi lääketieteen lisensiaattivaiheen opiskelijoille sekä mm. työterveyshuoltoon erikoistuville.

Työsuojelurahasto tuki tammikuussa 2018 julkaistun kirjan tekoa stipendillä.

Kirjan valokuvat on ottanut Wilma Hurskainen, joka  sai työskentelyä varten Työsuojelurahaston stipendin.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Työelämän perustietoa. Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen, Jukka Uitti (toim.) 1. painos ilmestyi alkuvuodesta 2018. 440 sivua, 37 värivalokuvaa, sidottu. EAN/tuotenumero: 9789516565470 6-7.