Työelämän Ryhtikoulu ja Ryhtienkelipalvelu

Hanketiedot

Hankenumero
117170

Hakija
Method Putkisto Finland Oy

Toteuttaja
Method Putkisto Finland Oy

Lisätietoja
Marja Putkisto
marja.putkisto@methodputkisto.com

Toteutusaika
2.5.2017 - 31.5.2018

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2017
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
56 020 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotteistetaan yrityksille helposti lähestyttävä palvelupaketti, joka tukee työhyvinvointia jokapäiväisessä työelämässä pitkällä aikavälillä ja joka on helppo toteuttaa ja toistaa erityyppisissä yrityksissä ja joka kommunikoi myös yritysten työtyöterveysosastojen kanssa. Kutsua kaikki upeat Suomen yritykset siirtymään uuteen aikakauteen, jossa ryhti paranee työpaikalla ja jättämään selkäkivut ja työuupumuksen menneisyyteen.

Marja Putkiston työelämän Ryhtikoulu ja Ryhtienkelipalvelu puuttuvat suoraan syntyvien kipujen ja väsymyksen ydinsyihin. Se pysäyttää staattisuuden aiheuttaman ja kehoa degeneroittavan vaikutusketjun, ryhtieroosion. Antavat jokaiselle avaimet itsenäiseen ryhdin huoltoon ja energiatason ylläpitoon työpäivän sisällä.

Ryhtikoulu on innovatiivinen 3D-tapa oppia. Se etenee progressiivisesti viidellä askeleella ja toteutuu kolmella tasolla. Työelämän Ryhtikoulu ja Ryhtienkelipalvelu pilotoidaan yrityksissä syksyllä 2017 ja pilotoinnista kerättävät mittaustulokset ovat käytettävissä keväällä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja Putkisto

Tiedote

Marja Putkisto kehitti Ryhtikoulun työelämään

31.5.2018

Marja Putkisto on kehittänyt 30 vuoden ajan kehonhallinnan ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuuksia, jotka tunnetaan kansainvälisenä brändinä Method Putkisto. Nyt Putkisto on luonut uuden innovatiivisen palvelukokonaisuuden työelämän tarpeisiin: erityisesti Method Putkisto Body Up -ohjelmasta ammentavan Ryhtikoulun.  

Ryhtikoulu lupaa pysäyttää ryhtieroosion ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia mahdollisimman pienellä ajankäytöllä: 3-6 minuuttia päivässä riittää.

Muutos tehdään yrityksissä ja organisaatioissa siinä ympäristössä, missä työtä tehdään. Uusi rutiini kohentaa ryhtiä, tasapainoa, keskittymistä ja hyvinvointia. Se luo myös uudenlaista työkulttuuria sekä parantaa tuottavuutta, kilpailu- ja muutoskykyä.

Työsuojelurahasto tuki yrityksille ja organisaatioille tarjottavan palvelukokonaisuuden kehittelytyötä tuotteistusmäärärahalla.

Vastaisku rappeuttavalla staattisuudelle

Marja Putkiston mukaan nykyihminen on jämähtänyt kiinni (tieto)koneisiinsa. Staattisuus johtaa huomaamatta aistijärjestelmän kautta motoriikan hiljaiseen rappeutumiseen, mikä heikentää koko kehon toimintakykyä.

Seurauksena on uupumusta, kipuja, työmotivaation vähenemistä, aloitekyvyttömyyttä, vuorovaikutustaitojen vähentymistä – ja sairauspoissaoloja.

Ryhtieroosio ei Putkiston mukaan parane puhumalla, ei työergomiankaan keinoin eikä kuntosalilla.

Ryhtikoulussa henkilö oppii koulutetun ryhtienkelin opastamana yksinkertaisia perusliikkeitä, joiden avulla voi palauttaa tietoisesti oman kehon normaalin liikeketjun. Ryhti kohoaa, ketteryys lisääntyy, ja olo dynamisoituu. Myös itseluottamus kasvaa, jolloin on helpompi kohdata niin työn haasteet kuin muut ihmiset.

Ryhdin huolto – työntekijän uusi työkalu

Palvelukokonaisuuden tuotteistamisessa hyödynnettiin professori Esko Mälkiän fyysisen harjoittelun fysiologisia analyyseja, Method Putkiston kehitystyötä ja asiakastyötä kentällä sekä Method Putkiston peruselementtejä.

Palvelukokonaisuus tarjoaa kaikkiaan kuusi progressiivisesti etenevää ohjelmaa, jotka varioidaan sopimaan kuhunkin työympäristöön. Kukin ohjelma sisältää kuusi viikkoa aktiivivaihetta ja kuusi viikkoa siirtymävaihetta opitun uuden rutiinin sijoittamiseksi omaan arkeen.

Ryhtikoulu käynnistyy työdynamiikka-analyysista. Se tarjoaa uuden perspektiivin tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioimiseen.

Jo yksi ohjelma riittää ryhtieroosion pysäyttämiseen, ja osallistujalla on käytössään uutena työkaluna ryhdin huollon perusteet.

Ryhtikoulun toimivuutta pilotoitiin 16 henkilön koeryhmässä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa. Palautteen perusteella palvelua hiotaan ja parannetaan entisestään. Palvelua on tarkoitus pilotoida edelleen erityyppisissä organisaatioissa.

www.ryhtikoulu.fi

www.methodputkisto.com

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

. 18 sivua. Avaa

Marja Putkiston Finnmotion nostaa työelämän ryhtiin. Tiedon sillan verkkosivusto. 19.11.2018. https://tiedonsilta.fi/marja-putkiston-finnmotion-nostaa-tyoelaman-ryhtiin/