Työelämän tietopääomateorian päivittäminen

23rd European Conference on Knowledge Management (ECKM) 2022, 1.-2.9., Napoli, Italia

Hanketiedot

Hankenumero
220231

Hakija
Aino Kianto

Toteuttaja
Aino Kianto

Lisätietoja
Aino Kianto
aino.kianto@lut.fi

Toteutusaika
31.8.2022 - 3.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 235 euroa

Tiivistelmä

Esitän konferenssissa tutkimusartikkelin, jossa kuvataan sitä, kuinka tietopääomateorian ja -tutkimuksen tulisi uudistua viimeaikaisten työelämää ja yritysten toimintaympäristöä kohdanneiden muutosten myötä. Esityksen tavoitteena on tuoda esiin ne olennaiset uudet asiat, joihin tietoperustainen tuottavuus ja hyvinvointi organisaatioissa perustuu, mutta joita ei alan tutkimuksessa ole toistaiseksi vielä oivallettu riittävästi huomioida.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aino Kianto