Työelämän tutkimuksen kansainvälinen konferenssi WORK2021 – Työ kriisien jälkeen

Hanketiedot

Hankenumero
210178

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Anne Kovalainen
anne.kovalainen@utu.fi

Toteutusaika
16.2.2021 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2021
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
70 074 euroa

Tulokset valmistuneet
22.4.2022

Tiivistelmä

WORK2021 on viides Turun yliopiston työtieteiden keskuksen järjestämä työn ja työelämän monitieteinen kansainvälinen tiedekonferenssi Suomessa. Konferenssi järjestetään tänä vuonna kolmena virtuaalikonferenssin sarjana. Ohjelma rakentuu kansainvälisten plenaristien (mm. prof. Juliet Schor) ja tutkijoiden esityksiin. Konferenssin tarjoaa kansainvälisen monitieteisen keskustelufoorumin tutkijoille ja muille työelämän uusimmasta tutkimuksesta kiinnostuneille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Kovalainen

Tiedote

WORK2021 – Työ kriisien jälkeen

22.4.2022

Tiivistelmä

Sarjassaan viides kansainvälinen monitieteinen WORK2021-konferenssi järjestettiin kolmen virtuaalikonferenssin sarjana: WORK I järjestettiin 18.-19.8., WORK II 13.-14.10 ja WORK III 8.-9.12. Konferenssin teema Work beyond Crises – Työ kriisien jälkeen kokosi yhteen lähes 500 tutkijaa ja asiantuntijaa 32:sta eri maasta. Konferenssin pääpuhujat, kahdeksan kansainvälistä huippututkijaa, käsittelivät alustataloutta ja alustatyötä, covid-19-pandemian aiheuttamia haasteita työ- ja yksityiselämässä, työn muutosta pandemian aikana ja sen jälkeen, sekä covid-19:n taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia Euroopassa. Pääpuhujien esitysten lisäksi konferenssissa kuultiin 175 tutkimusesitystä 16 monitieteisessä työryhmässä.

Tausta

Kansainvälinen WORK-konferenssi on perustettu 2013 Turun yliopistossa, monitieteisen ja ilmiölähtöisen työelämätutkimuksen tarpeisiin. Tavoitteena oli kansainvälisesti kiinnostava konferenssi, jonka teemat houkuttelevat sekä kansallisia että kansainvälisiä tutkijoita, ja samalla lisäävät monitieteistä ja relevanssiltaan korkeaa tutkimustiedon vaihtoa. Järjestäjinä 2021 olivat Turun yliopiston Työtieteiden keskus (TCLS) yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun kanssa.

Aineisto

Kolmiosaisessa konferenssissa kuultiin viisi kansainvälisesti ansioituneen plenaristin esitystä sekä yksi kolmen plenaristin paneeli. Tämän lisäksi konferenssissa pidettiin 175 työn ja työelämätutkimuksen esittelyä 16:ssa monitieteisessä työryhmässä. Jokaisesta konferenssiosasta julkaistiin e-abstraktikirja:
WORK I: ISBN 978-951-29-8543-2
WORK II: ISBN 978-951-29-8625-5
WORK III: ISBN 978-951-29-8718-4

Kirjat on luettavissa konferenssin kotisivulla https://work2021.fi/.

Tulokset ja johtopäätökset

Professori Juliet Schor (Boston College) käsitteli alustatalouden kiistanalaista luonnetta. Koen Frenken (Utrechtin yliopisto) puhui yleisten etujen turvaamisesta keikkataloudessa. Tutkijatohtori Funda Ustek-Spilda (Oxfordin yliopisto) piti pääpuheen keikkatalouden reilusta työstä Covid-19:n jälkeen. Uma Rani (ILO) puhui digitaalisten työalustojen roolista työelämän muutoksessa. Massimiliano Mascherini (Eurofound) syventyi covid-19:n taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin Euroopassa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssin teema, Work beyond Crises, toi uutuusarvona esille mm. sen, miten covid-19-pandemia on vaikuttanut työhön, talouteen ja koko yhteiskuntaan, sekä sen, millaisena työ ja työelämä voidaan nähdä muutosten jälkeen. Myös teknologinen kehitys, digitalisaatio ja alustatalouden merkitys työelämälle nousi esiin. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa työelämän kehittämisessä, muutosresilienssin vahvistamisessa sekä nyky ja tulevaisuuden työelämän asiantuntijuuden tarpeiden tunnistamisessa.

Aineisto

Work2021. 18.-19.8.2021. Work beyond crises. Abstract book. Work I. Avaa

Work2021. 13.-14.10.2021. Work beyond crises. Abstract book. Work II. Avaa

Work2021. 8.-9.12.2021. Work beyond crises. Abstract book. Work III. Avaa

WORK2021-konferenssin koosteet Avaa