Työelämän tutkimuspäivä 2020

Hanketiedot

Hankenumero
200439

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Paul Jonker-Hoffrén
paul.jonker-hoffren@tuni.fi

Toteutusaika
10.12.2020 - 31.1.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 360 euroa

Tulokset valmistuneet
26.5.2021

Tiivistelmä

Konferenssin teema on ”Työelämän uusi normaali?” Pääpuhujat käsittelevät tätä teemaa ja 13 sessiossa esitellään tutkimustietoa eri alojen näkökulmista. Erikseen järjestetään ammattiyhdistyksen kanssa ”Etulinjan työ” -työryhmän, työn uusista todellisuuksista. Työelämän tutkimuspäivät ovat jo vuosia ollut Suomen työelämän tutkimuksen ykköstapahtuma tutkijoille, kehittäjille ja työmarkkinajärjestöille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Paul Jonker-Hoffrén

Tiedote

Työelämän tutkimuspäivä 2020: Työelämän uusi normaali?

26.5.2021

Tiivistelmä

Työelämän tutkimuspäivä 2020 järjestettiin Tampereella 10.12.2020. Poikkeustilanteen vuoksi konferenssi toteutettiin yksipäiväisenä etätoteutuksena Zoomia hyödyntäen. Työelämän tutkimuspäivien kohderyhmä käsitti niin työelämän tutkijoita, asiantuntijoita, yritysten edustajia kuin opiskelijoitakin. Päivään osallistui 348 osallistujaa. Työelämän tutkimuspäivien anti suomalaiselle työelämälle oli laaja, sillä päivillä käsiteltiin monipuolisesti erilaisia suomalaiselle työelämälle ajankohtaisia aiheita kuten koronan vaikutus esimiestyöhön, monikulttuurisuutta, robotiikkaa ja etätyötä.

Tausta

Työelämän tutkimuspäivät on järjestetty jo monen kymmenen vuoden ajan. Tänä vuonna poikkeusolosuhteiden vuoksi konferenssi päätettiin järjestää yksipäiväisenä toteutuksena. Tavoitteina oli tarjota laaja tilannekatsaus Suomen työelämän tutkimukseen ja työelämään vuonna 2020 koronatilanteen aikana. Konferenssin teemana oli “Työelämän uusi normaali?” Toisena tavoitteena oli aikaisempien vuosien lailla mahdollistaa vuoropuhelua tutkijoiden ja käytännön asiantuntijoiden välillä.

Aineisto

Tilaisuudessa pääpuhujina toimivat Eeva Jokinen, Hanna Sutela, Satu Ojala sekä Pertti Haapala. Tilaisuus koostui 11 eri aihepiiriä käsittelevästä työryhmästä.

Eeva Jokinen (UEF): “Ilmassa prekaarisuuden tuntua”
Hanna Sutela (Tilastokeskus): “Tilastot ja tarina suomalaisista työoloista – paranemista vai eriytymistä?”
Satu Ojala (TAU): “Työvoiman käyttö: Tilastollinen tarkastelu ja työpolitiikka”
Pertti Haapala (TAU): “Työyhteiskunnan loputon historia”

Tulokset ja johtopäätökset

Konferenssi tarjosi katsauksen työelämän tutkimuksen moninaisuuteen sekä siihen, kuinka nopeasti tutkijat reagoivat uudenlaisen työelämän haasteisiin Pääpuhujat antoivat kontekstin siihen, miten työelämä Suomessa on kehittynyt aikaisempien vuosikymmenien valossa, sekä siihen, millaisia työtä tekevien haasteet ovat niin rakenteellisesti kuin henkisestikin.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuus oli olosuhteista johtuen lähes täysin virtuaalinen – vain muutama työryhmä johdettiin Tampereen yliopiston tiloista. Käytimme hyväksi mahdollisuutta irrottaa konferenssi “ajasta ja paikasta” niin, että loimme jokaisesta työryhmästä Zoom –striimin. Linkit ja abstraktit olivat kätevästi osallistujien saatavina konferenssin nettisivuilla. Konferenssin ohjelma oli toteutettu digitaalisen “tiekartan“ muodossa.

Aineisto

Paul Jonker-Hoffrén, Tiina Helin, Laura Heiskanen. Työelämän tutkimuspäivät 2020. Loppuraportti Avaa