Työelämän tutkimuspäivät 8.-9.11.2013, Tampere, Suomi

Hanketiedot

Hankenumero
113338

Hakija
Teemu Turunen

Toteuttaja
Teemu Turunen

Lisätietoja
Teemu Turunen
teemu.t.turunen@helsinki.fi

Toteutusaika
8.11.2013 - 15.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
215 euroa

Kokonaiskustannukset
271 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2013

Tiivistelmä

Esitelmäni on hyväksytty esitettäväksi Työelämän tutkimuspäiville Tampereelle 8.-9.11.2013 (”Työurien tulevaisuus ja tulevaisuuden työurat”-työryhmä). Käsittelen esitelmässäni työntekijöiden työhön sitoutumista ja työaikatoiveita sekä niihin yhteydessä olevia yksilö- ja maatason tekijöitä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Teemu Turunen

Tiedote

Eurooppalaisia työuria pohdittiin työelämän tutkimuspäivillä

15.12.2013

Tutkija
Teemu Turunen piti esitelmän eurooppalaisten
työntekijöiden sitoutumisesta työhönsä sekä heidän
työaikatoiveistaan Tampereen yliopiston järjestämillä työelämän
tutkimuspäivällä marraskuussa 2013. Työsuojelurahasto rahoitti
Turusen osallistumista.

Turunen tutkii artikkelissaan työntekijöiden työhön sitoutumista
ja työaikatoiveita sekä niihin yhteydessä olevia yksilö- ja
maatason tekijöitä. Aineistona on vuonna 2010 kerättyä European
Social Survey-aineistoa.

Eurooppalaiset maat yrittävät vastata heikkenevän huoltosuhteen,
kiristyvän kansainvälisen kilpailun ja vallitsevan talouskriisin
haasteisiin nostamalla väestön työllisyysastetta ja työntekijöiden
tuottavuutta. Erääksi kriittiseksi kysymykseksi nousee yksilöiden
suhtautuminen työhön, jota Turunen kutsuu yleiskäsitteellä
työorientaatio.

Maatason tutkimusten pääpaino on Schwartzin kehittämien, maita
kuvaavien kulttuuriulottuvuuksien yhteys palkansaajien
työorientaatioon. Schwartzin arvoteoriaa operationalisoiva
kysymyspatteristo (Human Values Scale) sisältyy Turusen käyttämään
ESS-aineistoon.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www15.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/index.php