Työelämätaidot organisaation pääomana ja menestystekijänä -palvelukokonaisuus

Hanketiedot

Hankenumero
117168

Hakija
Manageritiimi Oy

Toteuttaja
Manageritiimi Oy

Lisätietoja
Erkki Halttunen
erkki.halttunen@manageritiimi.fi

Toteutusaika
1.5.2017 - 30.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2017
17 675 euroa

Kokonaiskustannukset
35 350 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa organisaation työntekijöille suunnattu työyhteisötaitojen kompetenssi-arviointimalli, jonka avulla parannetaan työntekijöiden valmiuksia kehittää henkilökohtaisia työelämätaitoja ja luodaan edellytyksiä uudistaa ja kehittää organisaation kasvumahdollisuuksia ja menestystekijöitä. Toisena tavoitteena on tuottaa esimiesten ja työntekijöiden jaettu johtamisen toimintamalli, jolla työntekijät ja esimiehet pystyvät vastaamaan organisaatioiden tulevaisuuden haasteisiin ja joka tukee ja edistää työntekijöiden ja esimiesten yhteistyön kehittämistä sekä organisaatioiden jatkuvaa parantamista.

Työntekijöiden työyhteisötaitojen ja työryhmien toiminnan nykytilaa testataan hankkeen aikana yhteistyötahojen kanssa. Näiden testien perusteella tehdään tarvittavat lisäykset kompetenssi-arviointi -toimintamalliin sekä esimiesten ja työntekijöiden jaetun johtamisen toimintamalliin. Tämän jälkeen vetäjät käyvät läpi testatut tuotteet ja vakioivat ne.

Tuotteistamishankkeen tuloksena syntyy innovatiivinen toimintamalli, jolla työntekijät ja organisaatiot voivat kehittää toimintaansa ja parantaa kilpailukykyään. Tuotteiden kehittämisen menetelmänä on Fokusryhmätutkimus. Tämän menetelmän ydinajatus on, että asiakkaat osallistetaan suunnitteluun ja kehittämiseen ryhmänä.

Tuotteet ovat valmiit 30.9.2017 mennessä ja tuolloin käytetävissä. Ulkopuolinen asiantuntija on ollut prof. Soile Keskinen, joka on ohjannut vetäjän tutkimustyötä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Erkki Halttunen

Tiedote

Luottamus tuo tulosta

30.9.2017

Työyhteisökonsultti Erkki Halttusen Manageritiimi Oy:n palvelutuote luo edellytyksiä esimiesten ja työntekijöiden sekä työyhteisöjen työelämätaitojen ja johtamisen jatkuvalle kehittämiselle. Palvelutuotteessa kuvataan, miten esimiesten roolit esimerkiksi edellytysten luojana, kehittäjänä ja valmentajana vaikuttavat johtamisen tuloksellisuuteen.

Parhaimmillaan palvelutuote edistää luottamuskulttuurin syntyä, mikä parantaa yrityksen kilpailukykyä. Työsuojelurahasto rahoitti palvelutuotteen pilotointia.

Luottamuksesta syntyy jaettu johtaminen

Palvelutuotteeseen sisältyvän jaetun johtamisen esittelyssä Halttunen kuvaa esimiehen ja työntekijän korkealaatuista vaihtosuhdetta, joka perustuu molemminpuoliseen luottamukseen.

Tiimitoiminta kuuluu jaettuun johtamiseen. Hankkeen esimerkeissä kuvataan, miten luottamus johtamisessa ja luottamus toimintatavoissa alkavat muuttaa organisaation toimintaa luottamuskulttuuriksi.

Kahdesta yrityksestä kokemuksia

Hanke käynnistyi 2016 keväällä Varkaudessa, Sahala Works Oy:ssä. Tässä lämpö- ja energiateknologiayrityksessä Halttunen kokeili esimiehen ja työntekijän luottamuksellisen vaihtosuhteen kompetenssiprofiilien soveltuvuutta. Hän räätälöi kompetensseja yrityksen tuotanto- ja laatupäällikön kanssa. Jatkoksi kompetensseja kokeiltiin toimihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa monissa ryhmätöissä. Lopuksi Halttunen ja tuotantopäällikkö sopivat laajat työntekijöiden kompetenssien arvioinnit, jotka onnistuivat.

Honeywell Oyj:n Varkauden yksikössä hanke käynnistettiin 2016 syksyllä. Tässä teknologiayrityksessä oli tarve kehittää henkilöstön työelämätaitoja.

Yleisesti Halttunen kommentoi työn onnistuneen yhteistyökumppaneiden kanssa, vaikkakin aikataulua sekoitti ensiksi yritysten korkea tilauskanta, sitten yt-neuvottelut.

Avainsanana luottamuskulttuuri

Palvelukokonaisuus käynnistyy ottamalla yhteys asiakkaaseen, jolle kerrotaan tuotteesta ja sovitaan tapaaminen, jossa kerrotaan hankkeen tausta ja tuotteen hyödyt. Soveltajalta edellytetään tarvetta työyhteisötaitojen kehittämiseen.

Halttunen arvioi palvelutuotteensa eroavan vastaavista palveluista sikäli, että hänen kehittämänsä malli kertoo teoriassa ja prosessikuvauksissa luottamuskulttuurista. Siihen yritys pääsee, kunhan johdolla on myönteinen ihmiskäsitys, sekä esimiehen ja työntekijän yhteistyö sujuu.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Manageritiimi Oy: . Salo 2018. 78 sivua. Avaa

Työelämä vaatii sosiaalisia taitoja. Tiedon silta 2018. https://tiedonsilta.fi/tyoelama-vaatii-sosiaalisia-taitoja/