Työhön kytketyn kuntoutuksen mekanismit

Hanketiedot

Hankenumero
116225

Hakija
Pirjo Juvonen-Posti

Toteuttaja
Pirjo Juvonen-Posti

Lisätietoja
Pirjo Juvonen-Posti
pirjo.juvonen-posti@ttl.fi

Toteutusaika
15.5.2016 - 10.10.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 229 euroa

Tulokset valmistuneet
10.10.2016

Tiivistelmä

Tavoite VU University Medical Center ja The Academic Medical Center in Amsterdam järjestävät 4. WDPI-kongressin 25.-28.9.2016, jonka teema on ”WDPI in changing Labout Markets and Welfare States”. Esitän kongressiin hyväksytyn abstraktin pohjalta työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimukseen (Seppänen-Järvelä ym. 2015) pohjautuvan tutkimuksen tuloksia (työryhmä: Pirjo Juvonen-Posti1, Riitta Seppänen-Järvelä2, Mikko Henriksson3, Sanna Pesonen1, Vesa Syrjä 4, Matti Tuusa3, Minna Savinainen1; 1 Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland, 2 Finnish Social Insurance Institute, Helsinki, Finland, 3 Rehabilitation Foundation, Helsinki, Finland, 4 National Institute of Welfare and Health, Helsinki, Finland): ” Rehabilitee’s agency and collaboration within stakeholders promoting job retention in work related rehabilitation” Menetelmä Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, millä mekanismilla työhön kytekytyvässä kuntoutuksessa työhön ja työuraan vaikutukset syntyvät. Esityksessä kuvataan työntekijän, esimiehen, kuntoutuspalvelun ja työterveyshuollon palvelutuottajien edustajien muodostamassa verkostossa työssä jatkamista tukevia vaikutuksia tuottanut mekanismi. Työssä jatkamista tukevat vaikutukset syntyivät, kun esimies osallistui aktiivisesti kuntoutuksen yhteistoimintaan. Tulokset Abstarkti (nro 133) julkaistaa osana konferenssijulkaisua. Puheenvuoro konferessin aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Juvonen-Posti

Tiedote

Kuntoutuminen on monen tekijän summa

10.10.2016

Tutkija Pirjo Juvonen-Posti esitteli tutkimuskongressissa, The 4th WDPI 2016 Work Disability Prevention and Integration, Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimukseen pohjautuvan tutkimuksen tuloksia.

Tutkimuksen tulosten mukaan työhön kytkeytyvä kuntoutus on monivivahteinen prosessi, johon vaikuttavat muun muassa julkilausutut tavoitteet sekä kuntoutujan oma toimijuus.

Kuntoutujan toimijuus, kuten julkilausuttujen tavoitteiden suunnassa toimiminen, muovaa hänen kuntoutukseen liittyviä odotuksiaan ja tavoitteitaan sekä kuntoutumisen ja kuntoutuksen vaikutuksia.  
Kuntoutujan muutosprosessia joko edistävät tai estävät kuntoutuksen ammattilaisten, esimiehen ja työpaikan tai työterveyshuollon toimet.  

Kuntoutumiseen vaikuttaa edistävästi tai estävästi myös kuntoutujan oma elämäntilanne.

The 4th WDPI 2016 Work Disability -tutkimuskongressi järjestettiin Alankomaissa Amsterdamissa 25.-28.9.2016. Kongressin kansainvälisenä järjestäjänä toimi International Comission of Occupational Health.  

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin matkastipendillä.  

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kongressin verkkosivut: http://www.wdpi2016.org/. http://http://www.wdpi2016.org/

Tieteellinen ohjelma on osoitteessa: https://www.eventure-online.com/eventure/public/showPublic.form;jsessionid=9FB1F07DE32E9DB644271363AB94CC7C?congressId=10234.

Riitta Seppänen-Järvelä,Vesa Syrjä,Pirjo Juvonen-Posti,vSanna Pesonen, Maire Laaksonen, Matti Tuusa, Minna Savinainen ja Mikko Henriksson. Yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus. Kela, 2015, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158749/tutkimuksia141.pdf?sequence=1