Työhön liittyvän astman ennuste

Hanketiedot

Hankenumero
220120

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Hille Suojalehto
hille.suojalehto@ttl.fi

Toteutusaika
1.5.2022 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
120 061 euroa

Tiivistelmä

Noin tuhannen Työterveyslaitoksella 11 vuoden aikana perusteellisesti tutkitun potilaan seurantatutkimuksella selvitämme työhön liittyvää astmaa sairastavien potilaiden työkykyä ja työuraa sekä näitä ennustavia tekijöitä. Kertyneen tiedon avulla selvitämme eri altisteisiin, ammattiryhmiin ja työntekijöihin liittyviä riskejä. Tunnistamalla ne astmaa sairastavat työntekijät, joiden ennuste on huono, voidaan heihin kohdistaa ennaltaehkäiseviä toimia työpaikoilla ja työterveyshuollossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hille Suojalehto