Työhön liittyvän jokapäiväisen toiminnan ja tuntemusten selvittämien LifeScope-metodologialla -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114458

Hakija
Eero Palomäki

Toteuttaja
Eero Palomäki

Lisätietoja
Eero Palomäki
eero.palomaki@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2016

Tiivistelmä

Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksen MobiMe-tutkimuksessa kerättiin älypuhelimilla kontekstualisoitua aineistoa monipaikkaisesti työtä tekevien työntekijöiden päivittäisistä työtoiminnoista. Tutkittavia asioita olivat esimerkiksi työntekijöiden kokema työn imu ja sosio-emotionaaliset aktiviteetit. Laitteilla mitattiin positiivisia ja negatiivisia itsearvioituja tuntemuksia sekä haastavuuden ja pystyvyyden kokemuksia työssä. Tuloksena todettiin, että mobiililaitteita voi hyödyntää monipuolisesti työhyvinvoinnin sekä liikkuvaa työtä tekevien työn tutkimisessa. Tämä hanke jatkaa tästä lähtökohdasta. Osoittamalla, että tämänkaltaista tiedonkeruuta on mahdollista toteuttaa automatisoidusti älypuhelinten sensoreiden avulla, ja että tästä saatava palaute johtaa positiivisiin elämänmuutoksiin, on mahdollista vaikuttaa radikaalisti suomalaisen työelämän tutkimukseen ja kehittämiseen.

Moni työskentelee vaihtelevissa työympäristöissä, mikä olennaisella tavalla vaikuttaa työn sujumiseen ja seurausvaikutuksiin, kuten koettuun hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Mobiilityön luonteen takia perinteisillä keinoilla (etnografia, varjostaminen) tunnistaa toimintaan vaikuttavia tekijöitä on omat haasteensa. Kannettavat laitteet ja älypuhelimet sensoreineen tarjoavat uusia keinoja erityisesti tämänkaltaisen työn tutkimiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Hankkeen tuloksia julkaistaan ja levitetään vuosina 2015-2016 konferenssijulkaisuissa sekä artikkeleina tieteellisissä aikakauslehdissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eero Palomäki

Tiedote

Tietotyöstä tietoa myös automaattisesti

31.8.2016

Tohtorikoulutettava Eero Palomäki yhdistää uusien teknologioiden mahdollistamaa automaattista tiedonkeruuta nykyisiin kokemusotannan tutkimusmenetelmiin. Näin hän lisää ymmärrystä tietotyöstä, joka elää murrosaikaa. Palomäki tekee aiheesta väitöskirjaa Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitokselle. Työ eteni Työsuojelurahaston tutkijastipendillä.

Palomäki on rakentanut LifeScope-kehikkoa, joka kuvaa työn piirteitä. Kehikkoon on koottavissa tietoa, jonka työntekijä on itse kerännyt sekä tietoa, jota voi kerätä automaattisesti, puettavilla tai tilaan asennettavilla sensoreilla.

Älykello uutena tiedonkerääjänä

Kokemusotantamenetelmällä kysellään esimerkiksi työntekijän työstä stressin tai sujuvuuden tuntemuksia. Näitä kysytään työpäivänä satunnaisesti tai jossakin kiinnostavassa tapahtumassa.

Kokemusotantaan on työkaluja tietokoneille ja älypuhelimille, mutta LifeScope-kokeilut sisältävät myös älykellot. Älykellolla voidaan tehdä otantoja aiempaa useammin, eikä työntekijää häiritä liikaa.

Analyysi vaatii tiedon yhdistämistä

Tiedon keräämisen jälkeen pitää ratkaista tiedon yhdistäminen laitteista. Tietoa pitäisi pystyä analysoimaan tilastollisesti ja tietoa pitäisi esittää visuaalisesti työntekijälle sekä muun muassa työterveysväelle.

Aluksi kuuden kuukauden stipendijaksolla Palomäki paneutui tilastomenetelmiin ja kokeili tiedonkeruuta eri teknologioilla. Kirjallisuudesta hän havaitsi, että uusia menetelmiä ei ole juuri käytetty tietotyön tutkimuksessa.

Keväällä 2016 hän testasi uutta kokemusotantatyökalua, joka toteutettiin Android Wear -älykelloille. Työkalu julkaistaan vapaan lähdekoodin lisenssillä.

Toisena stipendijaksonaan Palomäki paneutui työkalun kehityksen lisäksi väitöskirjansa teoriaan eli LifeScope-tiedonkeruukehikon kehittämiseen. Väitöskirjan on määrä valmistua vuoden 2017 lopulla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen