Työhyvinvoinnin edistäminen puistokävelyiden ja rentoutusharjoitusten avulla: Palautumiskokemukset mediaattoreina

Hanketiedot

Hankenumero
117029

Hakija
Marjaana Sianoja

Toteuttaja
Marjaana Sianoja

Lisätietoja
Marjaana Sianoja
marjaana.sianoja@gmail.com

Toteutusaika
16.5.2017 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
600 euroa

Kokonaiskustannukset
846 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena on esitellä työhyvinvointi-interventiomme tuloksia kansainväliselle yleisölle. Halusimme selvittää, voidaanko palautumista edistää lounastauon aikaisilla puistokävelyillä tai rentoutusharjoituksilla. Tutkimme, onko kävely- tai rentoutusharjoituksen tekeminen lounastauolla yhteydessä hyvinvointiin iltapäivällä ennen töistä kotiin lähtöä. Lisäksi tutkimme, välittävätkö lounastauon aikaiset palautumiskokemukset harjoitusten vaikutuksia hyvinvointiin iltapäivällä. Osallistujat olivat suomalaisia, pääosin tietotyötä tekeviä työntekijöitä useilta eri aloilta. Kävelyryhmään (N = 51) ja rentoutusryhmään (N = 46) kuuluvia osallistujia pyydettiin suorittamaan 15-minuutin harjoitus lounastauolla päivittäin kahden viikon ajan. Monitasomallinnuksen tulokset osoittivat, että niinä päivinä, kun työntekijät kävivät puistokävelyllä, he nauttivat lounastauostaan enemmän kuin päivinä ilman kävelyä. Tämä kokemus puolestaan välitti puistokävelyn yhteyttä iltapäivällä koettuun parempaan keskittymiskykyyn ja vähäisempään väsymykseen. Rentoutusharjoitus oli yhteydessä lisääntyneeseen työstä irrottautumisen kokemukseen lounastauolla, ja tämä kokemus välitti rentoutusharjoituksen yhteyttä parempaan keskittymiskykyyn iltapäivällä. Lisäksi rentoutusharjoitus oli suoraan yhteydessä vähäisempään väsymykseen ja stressiin iltapäivällä. Tulokset julkaistaan lähiviikkoina Journal of Occupational Health Psychology –lehdessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjaana Sianoja

Tiedote

Lounastauon aktivointi piristää

31.5.2017

Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Marjaana Sianoja osallistui työ- ja organisaatiopsykologien EAWOP 2017 -kongressiin, joka järjestettiin Irlannin Dublinissa 17.–20. toukokuuta. Sianoja esitteli tutkimusta, jossa osoitettiin, että lounastauoilla sekä puistokävely että rentoutusharjoitukset edistävät palautumista.

Niinä päivinä, kun työntekijät kävelivät puistossa lounasaikaan, he nauttivat olostaan enemmän sekä tunsivat keskittyvänsä paremmin ja väsyvänsä vähemmän kuin muina päivinä.

Rentoutusryhmä teki kahtena viikkona 15 minuutin harjoituksen lounastauolla. Rentoutuksella havaittiin yhteys lisääntyneeseen työstä irrottautumisen kokemukseen lounastauolla, ja tämä kokemus välitti rentoutusharjoituksen yhteyttä parempaan keskittymiskykyyn iltapäivällä. Lisäksi rentoutusharjoitus oli suoraan yhteydessä vähempään väsymykseen ja stressiin iltapäivällä.

Osallistujat olivat pääosin tietotyöntekijöitä. Kävelijöitä oli 51, rentoutusharjoituksen tekijöitä 46.

Tutkimus on julkaistu Journal of Occupational Health Psychology -lehdessä. Sianojan lisäksi kirjoittajat ovat Christine Syrek, Jessica de Bloom, Kalevi Korpela ja Ulla Kinnunen.

Dublinin-kongressissa Sianoja keskusteli alustavasti tutkimuksensa jatkamisesta saksalaisten kollegoidensa kanssa.

Lisäksi Sianoja oppi lisää tutkimusmetodeista, kuten monitasomallinnuksista päiväkirjatutkimuksessa sekä tutkijoiden ja arvioitsijoiden mahdollisuuksista yhdessä edistää tieteentekemistä.

Työsuojelurahasto tuki Sianojan osallistumista matkastipendillä. 

Toimittaja
Hannu Kaskinen