Työhyvinvoinnin edistäminen työntekijöitä osallistaen. Essote/ Mäntyharjun Ruskahovi ja kotihoito.

Hanketiedot

Hankenumero
117450

Hakija
Etelä--Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

Toteuttaja
Etelä--Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote

Lisätietoja
Merja Pöllänen
merja.pollanen@essote.fi

Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
22.12.2017
9 962 euroa

Kokonaiskustannukset
19 924 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli, jossa Palvelukeskus Ruskahovin sekä kotihoidon työhyvinvointia edistetään osallistamalla ja innostamalla henkilökuntaa kehittämiseen ja ketteriin kokeiluihin. Henkilöstö toteuttaa pieniä arjen mikromuutoksia toimien hyvän työelämän agentteina omissa työyhteisöissään. Henkilöstölle suunnatuissa työpajoissa opitaan tunnistamaan arjen kehityskohteita omassa työssä ja työyhteisössä. Työpajoissa kehitetään työntekijöiden työhyvinvointiin liittyvää osaamista sekä vahvistetaan omia/työn voimavaroja. Hankkeessa testataan ja otetaan haltuun erilaisia työkaluja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työilmapiirin kehittämiseksi. Työntekijälähtöisen työhyvinvoinnin edistämisen juurruttamiseksi organisaation pysyväksi toimintamalliksi hankkeen aikana valitaan vapaaehtoiset työhyvinvointiagentit. Työhyvinvointiagentit jatkavat toimintaa esimiesten tukemina hankkeen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Pöllänen

Tiedote

Työhyvinvointia Essoten vanhuspalveluihin Mäntyharjulla

31.12.2018

Mäntyharjulla Palvelukeskus Ruskahovissa ja kotihoidossa vietiin läpi kehittämishanke, jossa henkilöstö osallistettiin edistämään työhyvinvointia yksiköissään. Tehostetun palveluasumisen Ruskahovi ja kotihoito ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymää Essotea.

Hankkeen työpajoissa ideoitiin toimia, joilla kehitetään työyhteisön ilmapiiriä, työn voimavaroja, työn iloa ja imua.

Hankkeen aikana havaittiin, että vaikka henkilökunta pystyy melko hyvin toimimaan ammattimaisesti vuorovaikutuksessa vaativienkin asiakkaiden kanssa, he ovat erittäin herkkiä oman työyhteisön työilmapiirin suhteen. Omalta esimieheltä ja työtovereilta odotetaan vuorovaikutuksessa paljon ja toivotaan tukea.

Työsuojelurahasto tuki kehittämisavustuksella vuonna 2018 toteutettua hanketta, jossa ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen 3 K Savo Oy:stä.

Positiivista psykologiaa ja työn voimavaroja

Kehittämishankkeen kimmokkeena oli syksyn 2017 työtyytyväisyyskysely, jossa nousi esiin tarve parantaa ja kehittää henkilöstön työhyvinvointia.

Hyvinvoinnin edistämistarpeeseen vaikuttivat myös vuoden 2017 organisaatiomuutos ja yhä vaikeahoitoisempien asiakkaiden aiheuttama työnkuvan muutos.

Hankkeessa sovellettiin viimeaikaista työhyvinvoinnin tutkimusta positiivisesta psykologiasta työn voimavaroihin ja työn imuun, psykologisen pääoman ja työn ilon lisäämisestä stressin hallintaan ja aivojen suojelemiseen uupumukselta.

Pariporinoista alkuun, työhyvinvointiagentit asialle

Hankkeessa järjestettiin koko henkilöstölle vuorovaikutteisia työpajoja, joissa tunnistettiin arjen kehityskohteita omassa työssä ja työyhteisössä. Työpajoissa kehitettiin työhyvinvointiosaamista sekä vahvistettiin omia ja työn voimavaroja sekä otettiin haltuun erilaisia työkaluja työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämiseksi.

Ideoiden vaihtaminen alkoi pariporinoista ja pienryhmäkeskusteluista. Lopussa rohkaistuttiin jo kertomaan omia ajatuksia koko ryhmän edessä.

Työntekijälähtöisen työhyvinvoinnin edistämisen juurruttamiseksi organisaation pysyväksi toimintamalliksi valittiin vapaaehtoiset työhyvinvointiagentit, jotka jatkavat toimintaa esimiesten tukemina hankkeen jälkeen.

Hanke toteutui suunnitellusti, ja tulokset olivat myönteiset. Mallia voi soveltaa hyvin myös sekä Essoten muissa yksiköissä että muissa organisaatioissa ja eri toimialoilla, joissa halutaan lisätä työntekijälähtöistä työhyvinvoinnin edistämistä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Essote/ Päivi Niiranen, Merja Pöllänen, Sari Vainikka , 3K Savo Oy/Raija Kallioinen ja Tarja Kyllönen. Avaa

. Essoten Mäntyharjun Ruskahovin ja kotihoidon yksiköt. Loppuraportti. 2018. 8 sivua.