Työhyvinvoinnin johtamisesta arkea Arkeassa

Hanketiedot

Hankenumero
115517

Hakija
Arkea Oy

Toteuttaja
Arkea Oy

Lisätietoja
Nina Marttila
nina.marttila@arkea.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 15.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
36 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2018

Tiivistelmä

Turun kaupungin ruokapalvelu, siivoustoimisto ja kiinteistönhoito yhdistettiin ja yhtiöitettiin vuonna 2012, jolloin syntyi Arkea. Virallisesti Arkea Oy nimi otettiin käyttöön vuonna 2015. Yritys tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja Lounais-Suomen suurim-pana alan yrityksenä ja työnantajana. Yrityksen palveluksessa on 1100 työntekijää ja se toimii yli 1000 rakennuksessa.

Arkean tavoitteena on sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrien ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentäminen tulevina vuosina. Eniten poissaoloja ja työkyvyttömyyttä aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinvaivat. Myös mielenterveysongelmat ja tapaturmat näkyvät sairauspoissaolojen diagnooseissa.

Yrityksen tietovarantoihin ja alkuselvitykseen perustuen on valittu hankkeen kehittämistoimet. Näiden perusteella edelleen kehitetään työhyvinvoinnin johtamistapaa ja laaditaan sitä tukeva mittaristo, jolla yrityksen johdon on mahdollista seurata työhyvinvoinnin toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia. Pääasiallisena tavoitteena on saada työhyvinvoinnin kokonaisuus hallintaan. Samalla kehitetään Arkeaan työhyvinvointikulttuuria. Lisäksi kehitetään yritykselle sopivia toimenpiteitä työperäisen sairastelun ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi parantamalla mm. työoloja työturvallisuutta, työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia tukevaksi. Tätä tuetaan Arkean tarpeisiin sopivilla ja vaikuttavilla työterveyspalveluilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Marttila

Tiedote

Työhyvinvointihanke tuotti tulosta Lounais-Suomessa

15.4.2018

Lounais-Suomen suurin ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluiden tuottaja Arkea Oy löysi kehityshankkeessa toimenpiteitä työperäisen sairastelun ja siitä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi kehittämällä henkilökunnan työoloja tukemaan paremmin työturvallisuutta, työterveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia.

Arkean toteuttaman kehityshankkeen pääasiallisena tavoitteena oli saada työhyvinvoinnin kokonaisuus hallintaan ja kehittää Arkeaan työhyvinvointikulttuuria. Tavoitteena oli myös sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrien ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentäminen tulevina vuosina. 

Eniten poissaoloja ja työkyvyttömyyttä 1100 työntekijää työllistävässä Arkeassa aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinvaivat. Myös mielenterveysongelmat ja tapaturmat näkyvät sairauspoissaolojen diagnooseissa. Yhtiö tarvitsi apua myös monikulttuurisuuteen liittyvien asioiden kehittämisessä. Työsuojelurahasto tuki Arkean hanketta kehittämisavustuksella.

Toimintamalleja ja materiaalia henkilöstön hyvinvoinnin johtamiseen

Hankkeen nimi oli Työhyvinvoinnin johtamisesta arkea ARKEAssa. Asiantuntijoina hankkeessa toimivat Oy Wellbeing at Work Finland Ltd Ab:n edustajat, dosentit Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori. Hankkeen aikana Arkeassa toteutettiin monia muutoksia, jotka heijastuivat henkilöstön hyvinvointiin ja toimintaan.

Hankkeen aikana tuotettiin esimerkiksi erilaisia materiaaleja yrityksen työhyvinvoinnin tarpeisiin, kuten materiaali eri-ikäisten johtamiskäytännöistä, pitkien sairauspoissaolojen hallintamalli, ratkaisuja keittiö- ja siivousalan ergonomian toteuttamiseen, kevennettyjen työtehtävien kartoitus ja prosessi pitkien poissaolojen parempaan hallintaan.

Hankkeessa laadittiin myös esimiehiä varten monikulttuurimateriaalia, jonka he pystyvät esittelemään tiimipalavereissa. Jatkossa materiaalia käytetään osana perehdytystä. Myös työkyvyn tunnistamisen merkit ovat nyt Arkean esimiesten käytössä. 

Hankkeen aikana tehtyjä toimintamalleja ja materiaaleja on kokeiltu ja niistä on käyty palautekeskustelu Wellbeing at Workin asiantuntijoiden kanssa, joilta on myös saatu ohjausta sairauspoissaoloihin ja työterveyshuollon toimintaan liittyen.

Arkea seuraa hankkeen vaikutuksia säännöllisesti. Hankkeen aikana perustettu ohjausryhmä jatkaa toimintaansa ja vie työhyvinvointiin liittyviä ratkaisuja eteenpäin myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Nina Marttila, Sini-Kukka Malmberg, Anu Mäntylä, Arkea Oy. Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori, WbW. Avaa

. Loppuraportti. Huhtikuu 2018.