Työhyvinvoinnin kehittäminen teollisuustoimialan komennustyössä

Hanketiedot

Hankenumero
118087

Hakija
JS-Group Oy

Toteuttaja
JS-Group Oy

Lisätietoja
Kalle Kaasalainen
kalle.kaasalainen@jsgroup.fi

Toteutusaika
19.3.2018 - 1.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2018
13 357 euroa

Kokonaiskustannukset
26 714 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa komennustyön arkea kehitetään aidosti perhemyönteiseksi ja projektin avulla nostetaan henkilöstön työhyvinvointi keskiöön. Hankkeen tavoitteena on, että komennustyön houkuttelevuus lisääntyy, henkilöstön sitoutuminen lisääntyy, vaihtuvuus vähentyy ja työn arjen sujuvuus lisääntyy.

Menetelminä käytetään mm. työpajatoimintaa, henkilöstön haastatteluja, aktiivista viestintää, etäjohtamista tukevia työkaluja ja toimintamalleja sekä säännöllistä palautteen keräämistä. Hankkeessa sovelletaan seuraavia tutkimuksia: 1. Lähi- ja etäjohtamisen erot ja etäjohtajan taitovaatimukset, Miikka Wakkola 2017 2. Managing a Remote Workforce: proven practices from Successful Leaders, The Work Design Collaborative, LLC 2010 3. Työ ja perhe-elämä-ohjelma 2013-2015, Toppinen-Tanner jne. 4. Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015, Työterveyslaitoksen kyselytutkimus, Toppinen-Tanner Salla ja Kirves Kaisa 5. Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010-2013.

Hankkeen läpiviennistä vastaa työhyvinvoinnin kehittämistyön asiantuntija, Henkilöstötoimisto Maanantain Maaru Seikola. Tulokset ovat raportoitavissa 1.6.2019 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kalle Kaasalainen

Tiedote

Työhyvinvointia työmaille

1.6.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on, että komennustyön houkuttelevuus lisääntyy, sitoutuminen yritykseen kasvaa ja hyvinvoiva henkilöstö ja työympäristö lisäävät yrityksen tuottavuutta. Työhyvinvoinnin kehittämistyötä on tehty laajasti, mutta vähemmän perinteisessä teollisuustoiminnassa tai komennustyyppisessä työssä. Hankkeen toteuttamiseen on osallistunut yrityksen johto sekä henkilöstö ja perhe- ja työelämän edistämisen osalta myös perheenjäsenet. Tulokset ovat sovellettavissa myös muilla työpaikoilla.

Lähtökohdat

JS-Group Oy:ssä havaittiin tarve kehittää työn arjen kokemusta ja kehittyä entistä paremmaksi työpaikaksi työhyvinvoinnin keinoin. Erityisesti tavoitteena oli kehittää henkilöstöjohtamista sekä edistää perhe- ja työelämän yhdistämistä komennustyössä. Asiantuntijana toimi Henkilöstötoimisto Maanantain Maaru Seikola. Hankkeessa sovellettiin tutkimustietoa etäjohtamiskäytännöistä sekä perhe- ja työelämän yhdistämisestä.

Kohderyhmät

Hankkeen toteutuksessa oli mukana JS-Groupin johto sekä osin koko yrityksen henkilöstö sekä myös heidän perheensä.

Menetelmät

Hankkeessa kehitettiin perhe- ja työelämän edistämistä osallistamalla kehitystyöhön henkilöstön lisäksi myös perheenjäsenet, aihealueen parhaat asiantuntijat. Uutuusarvoa syntyi erityisesti ennakkoluulottomasta ja henkilöstöä vahvasti osallistavasta yhteistoiminnasta. Etäjohtamiskäytäntöjen kehittäminen, huomioiden toimialan perinteikkyyden ja työn suoritusluonteisuuden, luo pohjan uudenlaiselle johtamiselle. Menetelminä käytettiin haastatteluita, työn observointia ja työryhmätoimintaa.

Vaikuttavuus

Kehitystoimenpiteiden jalkautus ja käytäntöjen vakiinnuttaminen jatkuu yrityksessä hankkeen jälkeen. Merkittäviä tuloksia voidaan odottaa pidemmällä aikavälillä, kun hankkeessa käynnistetyt etäjohtamiskäytännöt vakiintuvat osaksi työn arkea.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työhyvinvoinnin kehittäminen, osaava henkilöstöjohtaminen ja perhemyönteisyys ovat tuottavia tavoitteita perinteisilläkin toimialoilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimiville yrityksille. Henkilöstöä aidosti arvostavilla yrityksillä on paremmat edellytykset myös liiketoiminnallisessa kilpailussa. Menetelmät on tarpeen sopeuttaa työpaikkaan sopiviksi, mutta vastaavaa ennakkoluulotonta kehittämistyötä voidaan toteuttaa missä tahansa yrityksessä.

Aineisto

Kalle Kaasalainen ja Maaru Seikola. Työhyvinvointia työmaille-työhyvinvointihankkeen loppuraportti 10.6.2019. Avaa