Työhyvinvoinnin ohjausjärjestelmän kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
113151

Hakija
Puustelli Group Oy

Toteuttaja
Puustelli Group Oy

Lisätietoja
Tarmo Vesimäki
tarmo.vesimaki@puustelli.com

Toteutusaika
1.5.2013 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
30.4.2013
69 000 euroa

Kokonaiskustannukset
138 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Puustellilla käynnistetään kehityshanke, jolla tavoitellaan samanaikaisesti entistä parempaa työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Tärkeimpiä keinoja ovat henkilöstön itseohjautuvuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Työntekijöiden itseohjautuvuutta kehitetään hallitusti esimiesten ohjauksessa niin, että mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja mielekkäisiin toimintatapoihin kasvaa ja lisää sitä kautta työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.

Focus on edellä mainittujen asioiden lisäksi ohjeistuksessa, paremmissa työmenetelmissä ja palkitsemismenetelmissä. Henkilöstö otetaan aktiivisesti mukaan pohtimaan sitä, miten nämä asiat saadaan toteutettua käytännön työelämässä.

Samalla esimiesten tehtävänkuvaa kehitetään niin, että se entistä paremmin tukee henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisessa.

Projekti alkaa 1.5.2013 ja päättyy 31.12.2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarmo Vesimäki

Tiedote

Ohjeilla ja katselmuksilla työ turvalliseksi

31.12.2014

Keittiökalusteita valmistavassa Puustelli Group Oy:ssä onnistuttiin puolittamaan tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohti. Paranemista selittävät työturvallisuusohjeistukset ja työympäristön parannukset sekä vakiintuneet työsuojelukatselmukset. Työsuojelurahaston rahoittama kehittämishanke lisäsi myös yhteistyötä ja avoimuutta. Kehittämisasiantuntijoina toimivat Timo Hemmilä Hemcon Oy:stä, Pasi Kymäläinen Muutostaito Oy:stä ja Jari Saarinen Insinööritoimisto Kustannussalvasta.
 
Hankkeella haluttiin varmistaa hyvät toimintamallit kehittämällä niitä henkilöstön kanssa. Tavoitteena oli kehittää niin työoloja, tuottavuutta kuin johtamista.

Tavoite tiedetään, tulos nähtävissä
 
Hankkeen tuloksena tuotantoon vakiintui uusi johtamisjärjestelmä, jonka myötä jokainen tietää omat tavoitteensa ja pystyy seuraamaan niiden toteutumista ajantasaisesti. Tavoitteen saavuttamisesta tai ylittämisestä otettiin pilottiosastoilla kokeiltavaksi uusi osio palkitsemisjärjestelmään.

Työtyytyväisyyskyselyssä selvisi, että henkilöstö tietää tavoitteet nyt melko hyvin. Henkilöstö ja johto laativat kehitysryhmässä yhtenäisistä toimintatavoista ohjeistuksen, joka pyrkii vakiinnuttamaan koko tehtaalla säännölliset palaverit ja katselmoinnit sekä tulosten analysoinnit.

Avoimuus kasvoi, kun henkilöstöä kuultiin
 
Vuoropuhelu ja yhteistoiminta lisääntyivät koko työyhteisössä. Esimiehet käsittelevät jokaisen työntekijän kanssa säännöllisesti tuloksia ja työnteon sujuvuutta. Lisäksi työoloja ja tuottavuutta kehitetään ryhmissä, joissa ovat edustettuina esimiehet, työntekijät, työntutkijat ja tarvittavien tukitoimintojen henkilöt.

Yhteistoimintaa ja avoimuutta lisäsivät hankeaikana erityisesti koko henkilöstölle pidetyt koulutukset ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön edustajat olivat mukana kaikissa palavereissa ja kehitysryhmissä.

Työntutkimusten ja uuden ohjaus- ja mittausjärjestelmän rakentamiseen arvioitu työmäärä ylittyi reilusti. Tätä selittävät Puustellin laaja ja kuormitukseltaan vaihteleva tuotevalikoima, lukuisat työmenetelmät sekä tuotanto, joka koostuu noin sadasta työpisteestä tai solusta. Tarvittiin myös uuden osion rakentaminen tuotannonohjausjärjestelmään.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Hemmilä Timo. 2015. Työhyvinvoinnin ohjausjärjestelmän kehittäminen. Hemcon Oy, Puustelli Group Oy 2015. 7 sivua. Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 36-37 Juttu: Toimintatavat sujuviksi yhteistyössä. http://tiedonsilta.fi/toimintatavat-sujuviksi-yhteistyossa/