Työhyvinvoinnin palvelumuotoilu pienessä asiantuntijaorganisaatiossa

Hanketiedot

Hankenumero
210128

Hakija
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Hanna Niemi-Hugaerts
hanna.niemi-hugaerts@tieke.fi

Toteutusaika
5.2.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
10 750 euroa

Kokonaiskustannukset
21 500 euroa

Tulokset valmistuneet
13.8.2021

Tiivistelmä

Ylläpidämme henkilöstön kompetensseja muuttuvassa työympäristössä. Tarve palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen osaamisen kehittämiseen on noussut kehityskeskusteluissa. Kehitämme Digiosaamisen todentaminen –palvelukonseptia työntekijäkeskeisesti. Sitoutuminen organisaatioon vahvistuu ja osaaminen lisääntyy palvelumuotoilun osalta. Tämä auttaa jäsentämään monitoimijaympäristön kompleksisuutta ja tarpeita. Pienen toimijan työntekijöiden tasavertaisuus ja osallisuus saavutetaan yhdessä kehittäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Niemi-Hugaerts

Tiedote

Työhyvinvoinnin palvelumuotoilu pienessä asiantuntijaorganisaatiossa

13.8.2021

Tiivistelmä

Työhyvinvointi- ja palvelumuotoilun yhdistäminen tarjoaa monipuoliset keinot ja menetelmät niin organisaation sisäiseen kehittämiseen, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin parantamiseen kuin toimintamallien kehittämisen yhteistyöverkostojen kanssa. Hankkeen menetelmät ja tulokset ovat otettavissa jatkuvaan käyttöön, jopa osaksi strategisia linjauksia kaikenlaissa organisaatioissa, kyseisen organisaation lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden.

Lähtökohdat

Tavoitteena oli kehittää TIEKEn henkilöstön kyvykkyyksiä työhyvinvointi- ja palvelumuotoilun suhteen, jotta ne vastaisivat nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ja TIEKEn roolin vaatimuksia. Tavoitteena oli, että TIEKE voi paremmin toimia kehittävänä yhteistyökumppanina sidosryhmiensä kanssa. Asiantuntijaksi valikoitui Laurea, joka oli ainoa organisaatio, joka tarjosi työhyvinvointimuotoilu –palvelua tämän konseptin mukaisesti ja joka on tehnyt laajaa tutkimusta aiheesta.

Kohderyhmät

TIEKE on pieni, kahdeksan hengen asiantuntijaorganisaatio. Hankkeen ydinryhmään valittiin viisi vakituista henkilöä (joka oli Laurean asettama osallistujamäärä). Kaikki hankkeessa mukana olleet henkilöt toimivat vakituisina työntekijöinä asiantuntijatehtävissä.

Menetelmät

Kehittämismenetelminä käytettiin palvelu- ja työhyvinvointimuotoilua. Työhyvinvointimuotoilu on vähän käytetty organisaatioiden sisäisen kehittämisen tapa. TIEKEn ja sen asiakkaiden muotoiluosaaminen ja TIEKEn työntekijöiden fasilitointitaidot kehittyivät yhteiskehittämisen työpajoissa. TIEKE kerrytti samalla tietoa Laurean työhyvinvointimuotoilu -palvelun toimivuudesta pienessä asiantuntijaorganisaatiossa ja oli luomassa uutta systemaattista prosessia työntekijäkeskeiseen kehittämiseen.

Vaikuttavuus

Hanke kehitti asiantuntijoidemme yhteistä innovaatio- ja ratkaisukykyä, sitoutti henkilöstöä tiiviimmin organisaatioon ja auttoi kehittämään rutiineja itseohjautuvaan työskentelyyn. Saimme työhyvinvointi- ja palvelumuotoilun keinoin kiitettävän määrän tietoa sidosryhmitämme uuden palvelun kehittämiseen. Hankkeen vaikuttavuus oli hyvä ja tulemme hyödyntämään sen tuloksia niin sisäisessä kehittämisessä, hanketoiminnassa kuin uusien palveluiden kehittämisessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työhyvinvointi- ja palvelumuotoilun yhdistäminen tarjoaa monipuoliset keinot ja menetelmät niin organisaation sisäiseen kehittämiseen, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin parantamiseen kuin toimintamallien kehittämisen yhteistyöverkostojen kanssa.
Lisäksi parempi asiakasymmärrys, verkostoyhteistyön kehittyminen, verkostojen aktivoiminen ja sitouttaminen parantavat kaikkien toimijoiden mahdollisuuksia sujuvaan ja toimivaan yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Aineisto

Uutinen_työhyvinvointimuotoilu_palvelusta_kevät_2021 Avaa

Keskustelunavaus_Entä_jos_työntekijät_ratkaisisivat_itse_työhyvinvointiaan_nakertavat_asiat Avaa

Artikkeli_1_Viestintä_osana_työhyvinovintimuotoilua Avaa

Artikkeli_2_Työntekijöiden_osallistamisen_tuplahyödyt_työhyvinvointiin Avaa

Artikkeli TIEKEn verkkosivuilla 27052021 Avaa

Uutinen TIEKEn Tiedosta-lehdessä 1/2021 Avaa

Merja Sjöblom, digiosaamisen vauhdittaja, TIEKE. Työhyvinvointivalmennus, TIEKE. Loppuraportti. 2021 Avaa