Työhyvinvoinnin palvelumuotoilu pienessä asiantuntijaorganisaatiossa

Hanketiedot

Hankenumero
210128

Hakija
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Hanna Niemi-Hugaerts
hanna.niemi-hugaerts@tieke.fi

Toteutusaika
5.2.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
10 750 euroa

Kokonaiskustannukset
21 500 euroa

Tiivistelmä

Ylläpidämme henkilöstön kompetensseja muuttuvassa työympäristössä. Tarve palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen osaamisen kehittämiseen on noussut kehityskeskusteluissa. Kehitämme Digiosaamisen todentaminen –palvelukonseptia työntekijäkeskeisesti. Sitoutuminen organisaatioon vahvistuu ja osaaminen lisääntyy palvelumuotoilun osalta. Tämä auttaa jäsentämään monitoimijaympäristön kompleksisuutta ja tarpeita. Pienen toimijan työntekijöiden tasavertaisuus ja osallisuus saavutetaan yhdessä kehittäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Niemi-Hugaerts