Työhyvinvoinnin palvelumuotoilu sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla

Hanketiedot

Hankenumero
210097

Hakija
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Mikaela Wiik
mikaela.wiik@folkhalsan.fi

Toteutusaika
5.2.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
10 750 euroa

Kokonaiskustannukset
21 500 euroa

Tiivistelmä

Vårt syfte är att skapa synergier i arbete som främjar arbetsvälbefinnande. I projektet strävar man till att identifiera medarbetarnas behov utgående ur deras erfarenheter och att skapa personas. Därutöver utnyttjas kunskap om medarbetarnas behov av stöd gällande arbetsvälbefinnande och faktorer som påverkar motivation/de-motivation. Genom medarbetarnas delaktighet strävar vi till att öka arbetsglädje, motivation och engagemang där medarbetaren är i centrum av utvecklingsarbetet.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikaela Wiik