Työhyvinvoinnin palvelumuotoilu teollisuuden palveluyrityksessä

Hanketiedot

Hankenumero
210139

Hakija
Enersense Oy

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Reetta Ahonen
reetta.ahonen@enersense.com

Toteutusaika
4.2.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
10 750 euroa

Kokonaiskustannukset
21 500 euroa

Tiivistelmä

Enersense Oy ja Empower Oy yhdistyivät 2020. Enersense Oy:ssä on luotu työkykyjohtamisen mallit, mutta niihin sitoutumista esimiesten osalta on koettu tarpeelliseksi edelleen kehittää ja malleja yhtenäistää. Enersense Oy:ssä on vahva tahtotila luoda yhtenäinen työkykyjohtamisen kulttuuri ja yhtenäiset toimintamallit työkyvyn johtamiseksi ja pitkän tähtäimen työhyvinvoinnin tukemiseksi. Kehittämistyö toteutetaan työhyvinvointimuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Reetta Ahonen