Työhyvinvointi esimiehettömässä organisaatiossa – voimavarat, kuormitustekijät ja hyvät käytännöt

Hanketiedot

Hankenumero
190356

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Riitta-Liisa Larjovuori
Riitta-Liisa.Larjovuori@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2020 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
100 722 euroa

Tiivistelmä

Itseohjautuvuus on yksi viime aikojen puhutuimmista työelämän, organisaatioiden ja johtamisen kehitystrendeistä. Perinteisten organisaatio- ja johtamismallien, joissa valta ja vastuu keskittyvät organisaation ylätasoille ei koeta enää vastaavan nykypäivän työorganisaatioihin kohdistuviin vaatimuksiin. Yksilön työhyvinvoinnin kannalta itseohjautuvuuden lisääntymisessä nähdään paljon potentiaalia. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja toimia autonomisesti on tutkimuksissa tunnistettu työhyvinvointia tukevaksi voimavaratekijäksi. Lisääntynyt vastuu, autonomia ja työolosuhteiden mahdollisesti nopeakin muuttuminen vaikuttavat kuitenkin myös työn kuormittavuuteen. Tutkimustieto työhyvinvoinnin johtamisesta ja kehittämisestä perustuu vahvasti hierarkkisen organisaation viitekehykseen, jossa muodollinen esimiesvalta on keskeisessä roolissa. Tässä tutkimuksessa tuotetaan empiiristä, sekä käytännön työelämää palvelevaa että tutkimusta eteenpäinvievää tietoa työhyvinvoinnin rakentumisesta, koetuista voimavara- ja kuormitustekijöistä itseohjautuvassa, matalassa organisaatiossa. Tutkimus tuottaa tietoa ja käytännön toimintamallien kuvauksia ja suosituksia siitä, miten työhyvinvointia voidaan tukea ja kuormitusta hallita uudentyyppisissä organisaatioissa. Tutkimus toteutetaan monimenetelmätutkimuksena viidessä suomalaisessa itseohjautuvutta toteuttavassa organisaatiossa. Hankkeessa kehitetään ja testataan itseohjautuvuuden mittaria yhteistyössä laajemman tutkimuskonsortion kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta-Liisa Larjovuori