Työhyvinvointi startup-skenessä sukupuolen näkökulmasta

Hanketiedot

Hankenumero
230420

Hakija
Katri Pöllänen

Toteuttaja
Katri Pöllänen

Lisätietoja
Katri Pöllänen
katri.pollanen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2024 - 28.2.2025

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen työntekijöiden kokemuksia startup-yritysten työelämästä ja siihen liittyviä sukupuolittuneita piirteitä. Artikkeliväitöskirjani koostuu kolmesta artikkelista, jotka käsittelevät seuraavia aiheita: 1) organisaatiokulttuurin maskuliinisuutta, 2) sukupuolittuneita käsityksiä työoloista ja 3) työolojen, affektiivisen sitoutumisen organisaation ja sukupuolen vaikutuksesta subjektiiviseen hyvinvointiin. Stipendikauden tavoitteena on viimeistellä väitöskirja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Katri Pöllänen