Työhyvinvointi yhdeksi tuloksenteon mittariksi luovalla toimialalla

Hanketiedot

Hankenumero
115516

Hakija
Mainostoimisto SST Oy

Toteuttaja
Mainostoimisto SST Oy

Lisätietoja
Aino Uusitalo
aino.uusitalo@sstmainos.fi

Toteutusaika
1.11.2015 - 15.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.4.2018

Tiivistelmä

Mainostoimisto SST on vuonna 1989 perustettu täyden palvelun markkinointiviestinnän toimija, joka tuottaa mainonnan, viestinnän ja digitaalisen tuotannon ratkaisuja. Yrityksessä työskentelee 34 luovan työn ammattilaista.

Hanke kohdistuu työterveyshuollon kustannusten ja käyntisyiden selvittämiseen sekä työterveyspalvelujen kohdentamiseen, työoloselvitysten arviointiin ja palautteeseen. Hankkeessa otetaan käyttöön toimenpiteet, joilla vaikutetaan sairauspoissaolojen vähenemiseen. Tehostetaan ennalta ehkäisyä ja varhaista tunnistamista tukevien toimien toteuttamista. Työterveyshuollon kanssa tunnistetaan riskiryhmät ja heille suunnataan ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja työolojärjestelyjä. Työterveyshuollon toiminnat suunnataan yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Yhteisöllisyyteen on jo panostettu, ja nyt jatketaan yhteistyötä ja hyvää työilmapiiriä vahvistavia ja tukevia toimia.

Tuunataan” työtä entistä mielekkäämmäksi. Hankkeessa luodaan yrityskulttuuriin sopiva työhyvinvoinnin mittaristo eri osa-alueille johtamisen työvälineeksi. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan tunnuslukujen avulla ja reagoidaan asioihin eri toimenpitein tarpeen vaatiessa. Keskeisenä tavoitteena on saada työhyvinvoinnin kokonaisuus hallintaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aino Uusitalo

Tiedote

Työhyvinvoinnista mainostoimiston tuloksenteon mittari

15.4.2018

Mainostoimistossa jatkuvat aikataulumuutokset, stressi ja kiireen tunne ovat arkipäivää. Mainostoimisto SST Oy toteutti Työsuojelurahaston tuella hankkeen parantaakseen yhteisöllisyyttä ja työn sujuvuutta.

Vuonna 1989 perustetussa Mainostoimisto SST Oy:ssä työskentelee yli 30 markkinoinnin ja viestinnän suunnittelun ja toteutuksen luovan työn ammattilaista. Yritys toteutti hankkeen kehittääkseen yhteisöllisyyttä, työn sujuvuutta, vuorovaikutusta ja työergonomiaa. Hankkeen aikana luotiin johtamisen tueksi myös työhyvinvoinnin kokonaisuuden johtamisjärjestelmä ja tunnusluvut.

Oy Wellbeing at Work Finland Ltd Ab:n edustajat, dosentit Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori toimivat hankkeessa ulkopuolisina asiantuntijoina.

Ergonomiaselvitys, stressin- ja ajanhallintaa ja työhyvinvoinnin mittaristo

Hankkeen aikana Mainostoimisto SST:n henkilöstön työpisteisiin tehtiin ergonomiaselvitys ja työpisteiden ergonomiaa korjattiin muun muassa hankkimalla työntekijöiden käyttöön sähköpöytiä.

Stressin- ja ajanhallintaa käsiteltiin kaikille yhteisessä koulutuksessa. Olemassa olevista työhyvinvointia kuvaavista tunnusluvuista luotiin Mainostoimisto SST:lle mittaristo, jolla yritys alkaa seurata työhyvinvoinnin kokonaisuuden kehittymistä jatkossa. Myös henkilövaihdoksilla etsittiin ratkaisua toiminnan ja johtamisen laatuun.

Työhyvinvointiryhmä ja johto edistävät syntyneitä ratkaisuja

Hankkeen kuluessa yritykseen perustettiin työhyvinvointiryhmä, jonka kanssa johto ideoi, seurasi ja toteutti hanketta.

Hankkeessa saatiin ratkaistua monia työn sujuvuuteen liittyviä häiriötekijöitä ja ergonomisia ongelmia sekä panostettua johtamiseen. Työhyvinvointikyselyssä nousseet vaikeat asiat ja niiden käsittely herättivät osallistujia miettimään omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia yhteisön hyvinvointiin.

Hankkeessa päästiin vaiheeseen, jossa asioista pystyttiin puhumaan avoimesti. Yrityksen työhyvinvointiryhmä vie työpajassa syntyneitä ratkaisuja eteenpäin yhdessä johdon kanssa.

Hankkeen arviointi on tässä vaiheessa vielä liian aikaista. Hankkeen todellinen vaikutus tulee esille vasta seuraavissa työhyvinvointikyselyissä.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Aino Uusitalo, SST, Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori. Avaa

. Loppuraportti. 6 sivua. Huhtikuu 2018