Työhyvinvointia ja hoidon laatua tukevat työn organisointimallit yksityisissä ja julkisissa ikääntyneiden palveluissa-itseohjautuvia tiimejä?

Hanketiedot

Hankenumero
230337

Hakija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Toteuttaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätietoja
Timo Sinervo
timo.sinervo@thl.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 30.11.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
161 381 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan työhyvinvointia ja hoidon laatua tukevia työn organisointimalleja ja johtamista yksityisissä ja julkisissa ikäihmisten palveluissa. Tulosten perusteella kehitetään Työn organisoinnin parhaat käytännöt -toimintamalli. Tietoja kerätään henkilöstökyselyn, rekisteriaineistojen, työpajojen ja haastattelujen avulla. Työn organisointimallien (toiminnanohjausjärjestelmät, itsenäiset tiimit), vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin ja hoidon laatuun riittämättömästi tietoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Timo Sinervo