Työhyvinvointia ja hoidon laatua tukevat työn organisointimallit yksityisissä ja julkisissa ikääntyneiden palveluissa: Itseohjautuvien tiimien rooli?

Hanketiedot

Hankenumero
230382

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Antero Olakivi
antero.olakivi@helsinki.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 30.11.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
90 060 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan työhyvinvointia ja hoidon laatua tukevia työn organisointimalleja ikääntyneiden palveluissa sekä niiden eroja julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi kehitetään näyttöön perustuva parhaat käytännöt kokoava toimintamalli. Tietoja kerätään henkilöstökyselyn, rekisteriaineistojen ja työpajojen avulla. Työn organisointimallien, kuten toiminnanohjausjärjestelmien ja itsenäisten hoitotiimien, vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin ja hoidon laatuun on niukasti tietoa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antero Olakivi