Työhyvinvointia ja terveyttä tukevat työaikaratkaisut kotihoitotyössä

Hanketiedot

Hankenumero
180075

Hakija
Itä-Suomen yliopisto

Toteuttaja
Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja
Tuula Oksanen
tuula.oksanen@uef.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.12.2018
165 000 euroa

Kokonaiskustannukset
247 280 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vuorotyössä ja pidennetyssä (9-10 tunnin) työvuorossa kuormittumista ja työvuorosta palautumista suhteessa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin vuorotyötä tekevillä hoitajilla. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten pidennetty työvuoro on yhteydessä kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien kuormittumiseen ja työstä palautumiseen, työtehtävien organisointiin ja työn hallinnan tunteeseen. Tavoitteena on kehittää palautumista tukevia työaikaratkaisuja kunnalliseen kotihoitoon. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien työhyvinvoinnista ja siihen yhteydessä olevista yksilöllisistä ja työhön liittyvistä tekijöistä.

Hankkeessa yhdistetään kyselyin kerättyä tietoa sekä objektiivisista, elimistön fysiologisiin vasteisiin (esimerkiksi sydämen syke ja sykevälivaihtelu, aktiivisuuden ja unen laadun pitkäaikaisrekisteröinti) perustuvilla mittausmenetelmillä kerättyä tietoa. Hankkeessa toteutetaan alku- ja seurantamittaukset ennen työaikamuutosten toteuttamista ja vuosi sen jälkeen.

Hanke tuottaa laaja-alaista tietoa vuorotyötä tekevien hoitajien ja heidän työyhteisöjensä työhyvinvoinnista sekä työssä kuormittumisesta ja palautumisesta kahdessa eri työaikaratkaisussa. Saatua tietoa voidaan käyttää kunnallisen kotihoidon toiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen tukena, mutta myös laajemmin soveltaen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Oksanen