Työhyvinvointia ja turvallisuutta älykkäällä valaistuksella

Hanketiedot

Hankenumero
180099

Hakija
Oulun Yliopisto

Toteuttaja
Oulun Yliopisto

Lisätietoja
Henrika Pihlajaniemi
henrika.pihlajaniemi@oulu.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 15.10.2023

Työsuojelurahaston päätös
13.11.2018
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
88 045 euroa

Tiivistelmä

Työhyvinvointia ja turvallisuutta älykkäällä valaistuksella -hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää keinoja parantaa työhyvinvointia ja turvallisuutta älykkään valaistuksen avulla maanalaisissa työympäristöissä ja muissa tiloissa, joissa on niukasti luonnonvaloa. Tutkimus lähestyy hyvinvointia holistisesti yhdistäen valon fysiologiset vaikutukset näköergonomiaan ja tunnetiloihin liittyviin vaikutuksiin kuten viihtyvyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. Hankkeen tapaustutkimukset suoritetaan Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen tutkimusympäristön Callio Lab:n tiloissa, joihin suunnitellaan ja toteutetaan uudet älykkäät valaistusjärjestelmät. Erilaisten ohjattavien valaistustilanteiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja turvallisuuteen evaluoidaan ja vertaillaan useita tutkimusmenetelmiä hyödyntäen: elimistön aktiivisuustasoa ja unirytmiä mittaamalla; kyselyillä, luotain-tehtävillä ja semi-strukturoiduilla haastatteluilla; ja valonohjausdataa analysoimalla. Tuloksena syntyy testattuja, innovatiivisia valaistuskonsepteja ja valonohjausratkaisuja sekä suunnitteluohjeita ja arviointiasteikkoja, jotka tukevat hyvinvointia ja turvallisuutta niin maanalaisissa työtiloissa kuin laajemminkin pohjoisissa työympäristöissä. Ratkaisut auttavat parantamaan valaistuksen ekologisuutta energiatehokkaan valonohjauksen ja valaistusteknologian soveltamisen kautta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Henrika Pihlajaniemi