Työhyvinvointia tukevan mallin kehittäminen elokuvatuotantoihin

Hanketiedot

Hankenumero
220407

Hakija
Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab

Toteuttaja
Psykologi Marke Koskelin

Lisätietoja
Emilia Haukka
emilia@aamufilmcompany.fi

Toteutusaika
12.12.2022 - 28.4.2023

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2022
4 950 euroa

Kokonaiskustannukset
9 900 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään työnohjausmalli vahvistamaan elokuvatuotannossa työskentelevien psykososiaalista kestävyyttä ja työhyvinvointia. Hanke toteutetaan Parvet-elokuvan tuotannossa työryhmää osallistaen yhteistyössä työnohjaaja-psykologi Marke Koskelinin kanssa. Hanke on tarpeellinen, sillä elokuva-alalla ei ole työnohjausperinnettä. Elokuva-alalle tarvitaan sen erityispiirteet ja kulloisenkin tuotannon sisällön huomioiva työkalu ja tukimalli, joka auttaa työhyvinvoinnin huomioimisessa työn arjessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Emilia Haukka