Työhyvinvointihankkeen pitkäaikaisvaikutukset: nelivuotinen seurantatutkimus

The 34th International Congress on Occupational Health (ICOH), 28.4.-3.5.2024 Marrakech, Marokko

Hanketiedot

Hankenumero
230467

Hakija
Patrick Furu

Toteuttaja
Patrick Furu

Lisätietoja
Patrick Furu
patrick.furu@gmail.com

Toteutusaika
20.12.2023 - 4.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 857 euroa

Tiivistelmä

Esittelen tuloksia nelivuotisesta työhyvinvoinnin seurantatutkimuksesta, jossa oli mukana 1000 henkilöä. Interventioryhmissä työhyvinvointi parani merkittävästi kahden vuoden kohdalla ja pysyi korkeana neljän vuoden kohdalla, toisin kuin kontrolliryhmissä. Tämä tukee näkemystä, että työhyvinvointihankkeet vaikuttavat, kun ne kohdistuvat työhön, työntekijät osallistuvat, johto sitoutuu ja tuloksia seurataan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Patrick Furu