Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät pitkäaikaissairailla ja riskiryhmillä

Hanketiedot

Hankenumero
190424

Hakija
Helsingin Yliopisto

Toteuttaja
Helsingin Yliopisto

Lisätietoja
Mika Kivimäki
Mika.kivimaki@helsinki.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2019
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
244 777 euroa

Tiivistelmä

Kahdella viidestä 40-44-vuotiaasta ihmisestä on jokin pitkäaikaissairaus. Kymmenen vuotta vanhemmilla sairauksia on puolella ja eläkeiän kynnyksellä neljällä viidestä. Työterveystutkimuksen painopiste on ollut työn yhteyksissä sairauksien ilmaantumiseen. Kasvava joukko työntekijöitä, joilla terveys on jo heikentynyt on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Tämän laajan meta-analyyseihin perustuvan tutkimuksen (IPD-Work-konsortio) keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: Mitkä työn sisällölliset ja työaikoihin liittyvät tekijät ehkäisevät työkyvyttömyyttä ja tukevat työssä pysymistä ja terveyttä henkilöillä, joilla on jokin pitkäaikaissairaus, useita sairauksia tai sairauksien riskitekijöitä? Miten nämä tekijät eroavat eri sairautta sairastavien välillä ja onko iällä tai sukupuolella merkitystä?

IPD-Work konsortioon kuuluu 6 suomalaista seurantatutkimusta ja 12 seurantatutkimusta Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Belgiasta, Ranskasta ja Englannista (yhteensä 200,000 tutkittavaa). Aineisto on kerätty kyselymittauksin työn piirteistä ja hyvinvoinnista ja rekisteritiedoin terveydestä, sairauspoissaoloista ja eläköitymisestä.

Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa sellaisista työn sisällöistä ja -oloista, jotka parhaiten tukevat niiden työntekijäryhmien hyvinvointia ja työkykyä, joilla on erilaisia terveysongelmia. Hankkeessa selvitetään myös niitä työn piirteitä, jotka ovat erityisen vahingollisia näille ryhmille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mika Kivimäki