Työilman pienhiukkaset työhön liittyvien hengityselinoireiden aiheuttajina ruostumattoman teräksen tuotantoketjussa -käsikirjoituksen kirjoittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
113204

Hakija
Merja Järvelä

Toteuttaja
Merja Järvelä

Lisätietoja
Merja Järvelä
merja.jarvela@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2013 - 30.11.2013

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2013

Tiivistelmä

Työskentelyjaksolla kirjoitetaan ”Työilman kromiyhdisteet, pienhiukkaset ja muut epäpuhtaudet työhön liittyvien hengityselinoireiden aiheuttajina ruostumattoman teräksen tuotantoketjussa” -hankkeen (TSR 108117) tuloksiin perustuen englanninkielinen käsikirjoitus julkaistavaksi kansainvälisessä tieteellisessä lehdessä.

Stipendin avulla saadaan julkaistua uutta tietoa työntekijöiden altistumisesta pienhiukkasille ruostumattoman teräksen valmistuksen eri tuotantovaiheissa. Altistumistietoa voivat käyttää niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin ruostumattoman teräksen tuotantoyritykset ja työterveyshuollot työpaikkojen turvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseksi tähtäävien toimenpiteiden kohdistamisessa.

Käsikirjoitus valmistuu julkaistavaksi 31.7.2014 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Järvelä