Työkuormituksen hallinta turvallisuuskriittisissä töissä ulkoisessa kriisissä

Hanketiedot

Hankenumero
220413

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mikael Sallinen
mikael.sallinen@ttl.fi

Toteutusaika
3.4.2023 - 1.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2023
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
220 197 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan toimenpidesuositukset työkuormituksen hallintaan poikkeusolojen varalle pelastus- ja ensihoito-, hoito- ja ydinvoima-aloille.

Hanke koostuu a) tietopohjan luomisesta (tutkimuskirjallisuus, TTL:n omat aineistot, haastattelut), b) toimenpidesuositusten yhteiskehittämisestä ja c) niistä tiedottamisesta.

Toimenpidesuositukset tukevat sekä työntekijöiden jaksamista että työpaikkojen resilienssiä poikkeusoloissa huoltovarmuuden kannalta kriittisissä töissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikael Sallinen