Työkuormitus kaupan alalla – kuormitushuipuista sujuvampaan työhön

Hanketiedot

Hankenumero
230112

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Annina Ropponen
annina.ropponen@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2023 - 31.12.2025

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2023
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
218 401 euroa

Tiivistelmä

Hanke tuottaa kokonaiskuvan kaupan alan työkuormituksesta hyödyntämällä työnantajan rekisteritietoja työajoista, työtapaturmista ja läheltä piti-tilanteista, kysely- ja haastattelutietoa työntekijöiden kuormituskokemuksista sekä sykevälivaihtelu- ja lihaskuormitusmittauksia. Tieto työn kokonaiskuormituksesta (henkinen ja fyysinen) on uutta kaupan alalla. Lisäksi tunnistetaan työstä palautumista, kuormitushuippuja sekä ennaltaehkäiseviä keinoja, jotka sopivat jatkuvaan käyttöön työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annina Ropponen