Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi

Hanketiedot

Hankenumero
220127

Hakija
Finla Työterveys Oy

Toteuttaja
Finla Työterveys Oy

Lisätietoja
Anniina Anttila
anniina.anttila@finla.fi

Toteutusaika
1.6.2022 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
232 818 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoite on tunnistaa työkykyriskiä ennustavia signaaleita työterveyskyselyiden vastauksista ja sairauskertomustiedoista. Hyödyntämällä moderneja koneälyyn perustuvia menetelmiä pyritään pääsemään työkykyilmiöiden tunnistamisessa aiempaa tarkemmalle tasolle tehostaen niiden henkilöiden ja työpaikkojen tunnistamista, joihin on tarkoituksenmukaista panostaa toimenpiteitä työkyvyttömyyden ennaltaehkäisemiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anniina Anttila