Työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen työssä: Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin arviointi

Hanketiedot

Hankenumero
200104

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pauliina Mattila-Holappa
pauliina.mattila-holappa@ttl.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 31.5.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
212 089 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa arvioidaan Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamalli, jolla pyritään vähentämään nuorten, työelämässä olevien naisten mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja. Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat kasvaneet kunta-alalla voimakkaasti, erityisesti nuorilla naisilla. Kunta 10 -tutkimuksen tulosten perusteella kuntatyöntekijöiden työkuormitus ja työperäinen stressi ovat myös lisääntyneet viime vuosina.

Mielenterveyden häiriöihin liittyy edelleen kielteinen leima. Tämän seurauksena niihin liittyen keskeinen ongelma on ollut asiasta vaikeneminen työpaikoilla. Toimintamallilla pyritään lisäämään esimiesten valmiuksia tunnistaa mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyviä ongelmia entistä aikaisemmin, ottaa niitä puheeksi ja etsiä ratkaisuja. Lisäksi mielenterveys nostetaan keskusteluun työpaikoilla ja laajennetaan muokatun ja korvaavan työn käyttöä sairauspoissaolojen vaihtoehtona.
Tutkimus on monimenetelmäinen arviointitutkimus. Tutkimuksessa tuotetaan uutta tietoa Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -mallia edistävistä tekijöistä, sen esteistä, rajoituksista ja vaikutuksista.

Erityisesti ratkaisut, joissa onnistutaan käsittelemään ilmiötä, johon liittyy kielteinen leima, yksityisyyden suoja kuitenkin huomioiden, ovat tärkeitä koko suomalaiselle työelämälle ja yksittäisille työntekijöille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Mattila-Holappa