Työkyvyn ja palveluasenteen rakentuminen julkisissa palveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
230375

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Jari Stenvall
jari.stenvall@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2025

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
110 254 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus kohdistuu siihen, miten henkilöstön kokemat oikeudet ja velvollisuudet ilmentävät organisaatiokulttuuria ja vaikuttavat toimintaan, palveluasenteeseen, palvelun käyttöarvoon sekä työkykyyn. Yhdessä kohdeorganisaatioiden kanssa toteutettava monimetodinen tutkimus tuottaa työpaikkakohtaiset organisaatiokulttuurin kehittämisen tiekartat, parantaen työympäristöjä ja työkykyä. Tutkimus avaa uuden näkökulman koettujen oikeuksien ja velvollisuuksien merkitykseen työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Stenvall